Enligt uttalandet behöver inte ett företag som tillämpar förkortad resultaträkning kommentera en variation av nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren. Detta eftersom nettoomsättningen inte behöver anges i flerårsöversikten.

Det ska observeras att i motiveringen påminns om kravet att upplysa om väsentliga händelser under året. Beror variationen i nettoomsättningen på en väsentlig händelse under året finns krav att upplysa om denna händelse.

Läs uttalandet här >>