Uttalandena presenteras i serien Srf LUT med löpande numrering och innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering kring hantering av dessa frågeställningar.

I detta första uttalanden har Srf Lönegrupp tagit sig an förändringen i lag om sjuklön som innebär att ett karensavdrag införs. Lagen är en skyddslag som medger anpassningar i kollektivavtal så länge de anpassningarna ger bättre förutsättningar för den anställde. Många företag i Sverige är kollektivavtals anslutna men för de företag som inte omfattas av kollektivavtal eller när kollektivavtalen inte reglerar ger Srf LUT:1 stöd för hanteringen av karensavdraget.

Srf LUT 1: Hantering av karensavdrag >>