Bokföringsnämndens kansli har gett uttryck för att skrivningarna i kommentaren om till- och ombyggnad inte innebär någon ytterligare begränsning av möjligheten att skriva upp till taxeringsvärde. Det kommer att tydliggöras i kommentaren.

Skrivningarna i Srf U 10 om en begränsning av uppskrivningsmöjligheten då till- eller ombyggnad har utförts har därför strukits. Effekten blir att det är möjligt att skriva upp till maximalt taxeringsvärde även om en till- eller ombyggnad först har aktiverats i anskaffningsvärdet.

Srf U 10: Uppskrivning av byggnad och mark i K2 >>