Vad innehåller utredarens förslag?
Det innehåller många förslag och överväganden inom olika områden. Syftet har varit att stärka konsumentskyddet. Förslagen handlar till exempel om intygsgivare, ansvarsförsäkringar, skyldigheter för mäklare med mera. Personligen tycker jag däremot att förslagen avseende redovisningen är mer intressanta.

Och vad innebär de förslagen?
I korthet att komponentavskrivning blir ett krav för alla bostadsrättsföreningar. Detta kombineras med att systemet med avsättning till underhållsfond finns kvar. Vidare föreslås att kassaflödesanalys bör ingå i årsredovisningen och att det bör till ett antal upplysningskrav som torde vara intressant för köpare av bostadsrätter. Det kommer att möjliggöra att jämföra olika bostadsrätter på ett bättre sätt.

Så det blir ändringar i årsredovisningslagen?
Nej, det blir det inte. Det är över huvud taget få lagändringar föreslagna vad gäller själva redovisningen. Just det att komponentavskrivning ska tillämpas anges i bostadsrättslagen. Annars kan man säga att förslaget går ut på att det ska lämnas ett uppdrag till Bokföringsnämnden att ta fram ett särskilt regelverk för bostadsrättsföreningar med inriktning att åstadkomma det jag nämner ovan om kassaflödesanalyser och noter.

Och komponentavskrivning ska då ingå i det särskilda regelverket?
Ja.

Är utredarens förslag bra?
Jag begränsar din fråga till att svara om redovisningsdelarna. För konsumenterna är det minsta man kan säga att det är ett steg i rätt riktning. Det kommer att bli bättre jämförbarhet mellan olika objekt för den som tänkt investera i boende i form av bostadsrätt.


Claes Eriksson

Vad menar du med ett steg i rätt riktning?
Systemet med komponentavskrivning och underhållsfonder skapar utrymme för att säkerställa framtida kostnader för föreningens underhåll. Att det blir komponentavskrivning för alla bostadsrättsföreningar gör dels att det blir jämförbart, men också att avskrivningarna torde öka, vilket alltså skapar ett större utrymme för sparande till framtida underhåll. Det är bra för konsumenterna.

Det fanns ett alternativt förslag ställt till utredningen som, vad jag kan förstå, skulle kunna innebära ett ännu högre utrymme för sparandet. Det bygger däremot i högre grad på styrelsens bedömningar av framtiden. Det hade med andra ord kunnat bli både bättre och sämre för konsumenterna. Det förslag utredaren går på skulle jag säga borgar för mer stabilitet.

Om jag har bostadsrättsföreningar i min kundstock – Vad måste göras nu?
Det som kommit nu är ett förslag. Det ska processas enligt konstens alla regler innan vi vet vad som blir verklighet i slutänden. Spring inte iväg och gör något förhastat, men följ debatten och fundera lite över vilka konsekvenser en övergång till komponentavskrivning skulle innebära. Det kommer att vara olika för olika föreningar.