Det konstaterar Srf konsulternas skatteexpert Mats Brockert med anledning av regeringens förslag som ska stoppar personer från att via stiftelser äga små bolag och därmed kunna ta ut vinster till lägre skatt.

”Komplettering av den utvidgade fåmansföretagardefinitionen” är det exakta namnet på lagrådsremissen. Där konstateras att innehållet kan koncentreras i två nya bestämmelser.

  • Den ena berör vad som ska anses vara ett fåmansföretag och gäller lägen där en stiftelse äger röststarka andelar i företaget. Den delägare som kontrollerar stiftelsen som äger bolaget ska ses som ägare till lika stora delar av bolaget som stiftelsen äger.
  • Den andra ska begränsa utomstående ägares rätt till utdelning enligt 3:12. När en stiftelse, som kontrolleras av företagaren eller närstående, äger ett företag ses det inte som utomstående ägande.

”Extremt ovanligt”

– Det här ett extremt ovanligt upplägg på marknaden, om det ens existerar. Möjligen kan någon skattejurist ha börjat jobba på det här sättet och därför vill lagstiftaren mota Olle i grind. Det som kan konstateras är att 3:12 är tungrott och nu blir ännu lite tyngre, vilket kan vara svårt att motivera med hänsyn till det icke existerande problem de nya lagarna träffar, menar Mats Brockert.

Om förslaget passerar Riksdagen kan de nya reglerna träda i kraft 1 januari 2022.  Enligt remissen påverkar det inte de offentliga finanserna. Syftet är att ”förtydliga rättsläget och därmed förhindra att reglerna kringgås med hjälp av ägarstiftelser.”

– I sammanhanget kan vi konstatera att 3:12-regelverket ger ganska stora möjligheter till utdelning som beskattas till 22 procent i stället för 30, nivåerna styrs bland annat av antalet anställda. Det är faktiskt så att den avancerade skatterådgivning man betalar för i syfte att få ännu större utdelning i själva verket kan bli dyrare än att använda 3:12 rakt av, avslutar Mats Brockert.