ECIT Services ingår i ECIT-koncernen som har verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. ECIT-koncernen har idag ca 1 200 anställda. Både ECIT Services och Fortner har drygt 50 medarbetare vilket gör att bolaget efter förvärvet har fler än 100 medarbetare.

– ECIT Services har en ambition att växa både organiskt och via förvärv, förklarar Jens-Oskar Göransson. Vinsten med den här affären, förutom att vi blir många fler och får en bredare kompetens, är att vi får helt andra möjligheter att utveckla och satsa på HR, IT och marknad.

ECIT Services har en kundstock som består av i huvudsak större företag medan Fortner till största del jobbar med ägarledda företag.

– Att vi intresserade oss för att förvärva just Fortner beror på att vi delar samma värderingar, fortsätter Jens-Oskar. Vi båda värnar den lokala förankringen samt nära och personliga relationer med kunderna. Vi är starkt entreprenörsdrivna och kommer att verka för att behålla det lilla företagets självständighet och flexibilitet men ändå ta del av möjligheterna som en större enhet medför.

Strategin för ECIT Services är att fortsätta växa och inom några år tror Jens-Oskar att man är så många som 500 medarbetare.

– Antalet medarbetare har inget egenvärde men vi kommer att fortsätta växa med både nya förvärv och rekryteringar. Vi anser att den här branschen har en enorm tillväxtpotential.