Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm.

Dels för att upplysa om hur Skatteverkets driftstörningar drabbar branschen och för att ställa några frågor kring Skatteverkets digitala inlämningstjänster och hur de arbetar med förbättringar. Driftstörningarna skapar stort merarbete och är tidskrävande för vår bransch. Dessutom är det svårt att ta betalt för de timmar av extra arbete som detta medför. Nu har vi fått svaret från Katarina Westling Palm, som förklarar driftstörningarna så här:


Svar på öppet brev till Katrin från Srf konsulterna

 

Hej!

Tack för ert brev, som lyfter viktiga frågor. Jag vill börja med att beklaga och be om ursäkt för de driftstörningar vi haft under ett par års tid.

Våra e-tjänster ska vara pålitliga så att företag och medborgare enkelt och säkert kan betala sina skatter och avgifter.

Er första fråga är vad störningarna beror på. Skatteverket genomför för närvarande en helt nödvändig modernisering av sin IT-miljö. Vi har en komplex IT-arkitektur som vuxit fram under lång tid. Nu byter vi underliggande plattform och för successivt över tjänster och system till den.

Tyvärr har det medfört störningar vid ett antal tillfällen, vilket framför allt drabbat företagare som ska betala in skatter varje månad.

Störningarna har främst berört de tjänster som ligger i den gamla IT-miljön, och vi räknar med att de upphör när alla system förts över till den nya plattformen. Det ska vara klart till efter sommaren.

Jag kan lova att vi arbetar intensivt för att förhindra störningar. Vi testar och övervakar våra tjänster och system fortlöpande. De gånger det varit störningar har vi snabbt fattat beslut om förlängd inlämningstid. Vi utreder och analyserar alltid vad som hänt efter en störning, i dialog med berörda leverantörer.

Men det räcker självklart inte, tjänsterna ska fungera.

Till sist frågan om vad vi har för reservmiljöer. Liksom andra aktörer som hanterar stora mängder information och många transaktioner har vi redundans, det vill säga våra system finns till exempel speglade i olika datahallar. Men om problemet som uppstått finns i själva applikationen blir det tyvärr samma fel även i den speglade miljön.

Därför gör vår IT-avdelning nu en större översyn med syfte att säkra tillgängliga och stabila e-tjänster. De ska leva upp till företagens och medborgarnas förväntningar.

Den nya plattformen är helt nödvändig för vår fortsatta resa mot fler och bättre digitala tjänster som förenklar och förbättrar för skattebetalarna. I det utvecklingsarbetet samverkar vi med er redovisningsbyråer och andra aktörer för att säkra att tjänsterna lever upp till era förväntningar.

Det är ingen ursäkt, men jag hoppas på fortsatt gott samarbete trots störningarna som varit.

Vänliga hälsningar

Katrin Westling Palm


 

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan