Dels för att upplysa om hur Skatteverkets driftstörningar drabbar branschen och för att ställa några frågor kring Skatteverkets digitala inlämningstjänster och hur de arbetar med förbättringar. Driftstörningarna skapar stort merarbete och är tidskrävande för vår bransch. Dessutom är det svårt att ta betalt för de timmar av extra arbete som detta medför. Nu har vi fått svaret från Katarina Westling Palm, som förklarar driftstörningarna så här:


Svar på öppet brev till Katrin från Srf konsulterna

 

Hej!

Tack för ert brev, som lyfter viktiga frågor. Jag vill börja med att beklaga och be om ursäkt för de driftstörningar vi haft under ett par års tid.

Våra e-tjänster ska vara pålitliga så att företag och medborgare enkelt och säkert kan betala sina skatter och avgifter.

Er första fråga är vad störningarna beror på. Skatteverket genomför för närvarande en helt nödvändig modernisering av sin IT-miljö. Vi har en komplex IT-arkitektur som vuxit fram under lång tid. Nu byter vi underliggande plattform och för successivt över tjänster och system till den.

Tyvärr har det medfört störningar vid ett antal tillfällen, vilket framför allt drabbat företagare som ska betala in skatter varje månad.

Störningarna har främst berört de tjänster som ligger i den gamla IT-miljön, och vi räknar med att de upphör när alla system förts över till den nya plattformen. Det ska vara klart till efter sommaren.

Jag kan lova att vi arbetar intensivt för att förhindra störningar. Vi testar och övervakar våra tjänster och system fortlöpande. De gånger det varit störningar har vi snabbt fattat beslut om förlängd inlämningstid. Vi utreder och analyserar alltid vad som hänt efter en störning, i dialog med berörda leverantörer.

Men det räcker självklart inte, tjänsterna ska fungera.

Till sist frågan om vad vi har för reservmiljöer. Liksom andra aktörer som hanterar stora mängder information och många transaktioner har vi redundans, det vill säga våra system finns till exempel speglade i olika datahallar. Men om problemet som uppstått finns i själva applikationen blir det tyvärr samma fel även i den speglade miljön.

Därför gör vår IT-avdelning nu en större översyn med syfte att säkra tillgängliga och stabila e-tjänster. De ska leva upp till företagens och medborgarnas förväntningar.

Den nya plattformen är helt nödvändig för vår fortsatta resa mot fler och bättre digitala tjänster som förenklar och förbättrar för skattebetalarna. I det utvecklingsarbetet samverkar vi med er redovisningsbyråer och andra aktörer för att säkra att tjänsterna lever upp till era förväntningar.

Det är ingen ursäkt, men jag hoppas på fortsatt gott samarbete trots störningarna som varit.

Vänliga hälsningar

Katrin Westling Palm