Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm.

Dels för att upplysa om hur Skatteverkets driftstörningar drabbar branschen och för att ställa några frågor kring Skatteverkets digitala inlämningstjänster och hur de arbetar med förbättringar. Driftstörningarna skapar stort merarbete och är tidskrävande för vår bransch. Dessutom är det svårt att ta betalt för de timmar av extra arbete som detta medför. Nu har vi fått svaret från Katarina Westling Palm, som förklarar driftstörningarna så här:


Svar på öppet brev till Katrin från Srf konsulterna

 

Hej!

Tack för ert brev, som lyfter viktiga frågor. Jag vill börja med att beklaga och be om ursäkt för de driftstörningar vi haft under ett par års tid.

Våra e-tjänster ska vara pålitliga så att företag och medborgare enkelt och säkert kan betala sina skatter och avgifter.

Er första fråga är vad störningarna beror på. Skatteverket genomför för närvarande en helt nödvändig modernisering av sin IT-miljö. Vi har en komplex IT-arkitektur som vuxit fram under lång tid. Nu byter vi underliggande plattform och för successivt över tjänster och system till den.

Tyvärr har det medfört störningar vid ett antal tillfällen, vilket framför allt drabbat företagare som ska betala in skatter varje månad.

Störningarna har främst berört de tjänster som ligger i den gamla IT-miljön, och vi räknar med att de upphör när alla system förts över till den nya plattformen. Det ska vara klart till efter sommaren.

Jag kan lova att vi arbetar intensivt för att förhindra störningar. Vi testar och övervakar våra tjänster och system fortlöpande. De gånger det varit störningar har vi snabbt fattat beslut om förlängd inlämningstid. Vi utreder och analyserar alltid vad som hänt efter en störning, i dialog med berörda leverantörer.

Men det räcker självklart inte, tjänsterna ska fungera.

Till sist frågan om vad vi har för reservmiljöer. Liksom andra aktörer som hanterar stora mängder information och många transaktioner har vi redundans, det vill säga våra system finns till exempel speglade i olika datahallar. Men om problemet som uppstått finns i själva applikationen blir det tyvärr samma fel även i den speglade miljön.

Därför gör vår IT-avdelning nu en större översyn med syfte att säkra tillgängliga och stabila e-tjänster. De ska leva upp till företagens och medborgarnas förväntningar.

Den nya plattformen är helt nödvändig för vår fortsatta resa mot fler och bättre digitala tjänster som förenklar och förbättrar för skattebetalarna. I det utvecklingsarbetet samverkar vi med er redovisningsbyråer och andra aktörer för att säkra att tjänsterna lever upp till era förväntningar.

Det är ingen ursäkt, men jag hoppas på fortsatt gott samarbete trots störningarna som varit.

Vänliga hälsningar

Katrin Westling Palm


 

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan