Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection Regulation) som är EUs nya dataskyddsförordning. Enligt en undersökning gjord av Opinium är svenska företag oroväckande dåligt förberedda.

I undersökningen deltog beslutsfattare i företag med fler än 500 anställda i 11 olika länder. Av dessa var drygt 100 beslutsfattare från svenska företag och offentlig sektor. I undersökningen framstår svenska företag och organisationer som minst kunniga. Det visar sig att de heller inte vet hur de ska hantera GDPR rent praktiskt, jämfört med kollegor i andra länder.

Nu börjar det bli bråttom, redan i maj 2018 kommer GDPR att träda i kraft och de företag och organisationer som hanterar personuppgifter – vilket är en betydande del av alla företag och organisationer i Sverige – kommer att ställas inför betydligt högre krav än idag. Och risk för böter om kraven inte uppfylls.

Här följer några av resultaten i undersökningen:

  • 34% av de svenska företrädarna erkänner att de inte vet vilken typ av personliga data de lagrar och var den finns
  • de svenska företagen/organisationerna har sämst processer för att uppfylla kraven om en enskild individs rättigheter att få sina personliga data raderade från en databas
  • bara 20% av de svenska deltagarna i undersökningen vet att påföljden är en straffavgift på upp till 4% av årsomsättningen
  • nära hälften av deltagarna vet inte om det finns en process för att snabbt rapportera till Datainspektionen i händelse av intrång

För dig i redovisnings- och lönebranschen kan Srf konsulterna rekommendera den egna, branschanpassade utbildningsserien om GDPR i tre steg, läs mer här >>

Text: Tina Sjöström
Källa: Dagens handel

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan