Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection Regulation) som är EUs nya dataskyddsförordning. Enligt en undersökning gjord av Opinium är svenska företag oroväckande dåligt förberedda.

I undersökningen deltog beslutsfattare i företag med fler än 500 anställda i 11 olika länder. Av dessa var drygt 100 beslutsfattare från svenska företag och offentlig sektor. I undersökningen framstår svenska företag och organisationer som minst kunniga. Det visar sig att de heller inte vet hur de ska hantera GDPR rent praktiskt, jämfört med kollegor i andra länder.

Nu börjar det bli bråttom, redan i maj 2018 kommer GDPR att träda i kraft och de företag och organisationer som hanterar personuppgifter – vilket är en betydande del av alla företag och organisationer i Sverige – kommer att ställas inför betydligt högre krav än idag. Och risk för böter om kraven inte uppfylls.

Här följer några av resultaten i undersökningen:

  • 34% av de svenska företrädarna erkänner att de inte vet vilken typ av personliga data de lagrar och var den finns
  • de svenska företagen/organisationerna har sämst processer för att uppfylla kraven om en enskild individs rättigheter att få sina personliga data raderade från en databas
  • bara 20% av de svenska deltagarna i undersökningen vet att påföljden är en straffavgift på upp till 4% av årsomsättningen
  • nära hälften av deltagarna vet inte om det finns en process för att snabbt rapportera till Datainspektionen i händelse av intrång

För dig i redovisnings- och lönebranschen kan Srf konsulterna rekommendera den egna, branschanpassade utbildningsserien om GDPR i tre steg, läs mer här >>

Text: Tina Sjöström
Källa: Dagens handel

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya... Läs mer
Tillbaka till startsidan