2018 går till historien som ett av de mest händelserika åren för de som arbetar inom lön. Förberedelserna för att uppfylla kraven kring personuppgiftshantering följdes av omställning från ett ”årstänk” baserat på kontrolluppgifter till en mer månadsstyrd cykel med hänsyn till AGI. Två parallella inrapporteringar som skulle göras samtidigt och januari 2019 var en hektisk månad runt om på Sveriges lönekontor. Året toppades av att karensavdraget skulle införas trots att tolkningen av lagen i vissa fall var oklar. Eftersom de flesta företag följer kollektivavtal som inte var uppdaterade så blev den hanteringen en utmaning. Och fler utmaningar kommer att följa. Då finns SALK som stöd i utförandet.

SALK är uppdaterad utifrån omvärldsförändringar som AGI, GDPR och ny teknik, men tydliggör även hur en lönekonsult ska agera när det inte finns givna förutsättningar.

– Kommentar SALK 155
”När förändringar sker snabbt så kan det uppstå tillfällen när det är oklart hur en ny regel ska hanteras, t ex var hanteringen av karensavdrag inte tydligt när det trädde i kraft. Att dokumentera hur beslut har tagits och varför, instruktioner från eventuell arbetsgivarorganisation och lönesystemleverantör stärker ett korrekt hanterande.”

För de företag som omfattas av Srf konsulternas båda branschstandards SALK och Rex, är det viktigt att de utgår från samma förutsättningar. SALK är nu uppdaterad för att på ett bättre sätt tydliggöra förväntningar på lönekonsulten och organisationen. Det innebär att de tidigare BAS-kraven är ersatta av motsvarande grundläggande principer som finns i Rex och som är en nordisk plattform. De grundläggande principerna för SALK kommer också att finnas översatta till engelska och framöver kommer hela SALK att vara översatt. Den kommer att vara synkad med version 2.0 av Parlön.

SALK har tagits fram i samverkan med branschen och ett tydligt önskemål har varit att göra texten mer lättillgänglig. Tillämpningsanvisningar är därför omskrivna för att bli mer lättförståeliga. Dessutom har det gjorts ett tillägg av kommentarer efter varje tillämpningsanvisning som ger exempel på hur en SALK kan hanteras.

– Kommentar SALK 240
”Att dokumentera det egna arbetet är viktigt ur såväl ansvars- som sårbarhetsperspektiv. Om lönekonsulten är av avvikande uppfattning i en hantering inom löneprocessen så är den egna dokumentationen det som kan styrka ett särskilt beslut. Dokumentationen är mest lämplig att koppla digitalt men det är viktigt att uppgifter som berör löneprocessen behandlas korrekt och med behörighet. Ett ärendehanteringssystem är att föredra där det finns förutsättningar att styra åtkomst till uppgifter och med möjlighet att gallra.”

En viss omflyttning av vissa SALK har gjorts för att få en bättre placering i kapitelindelningen och dessutom är antalet kapitel utökade, från sex till sju. Det sjunde kapitlet behandlar avslut av löneuppdrag.

En ny SALK Onlineutbildning är under produktion så håll utkik efter den!