Budskap 1: Dags att deklarera bokslut mellan 1 september och 31 december 2020

För företag som har haft bokslut mellan 1 september och 31 december 2020 ska deklarationen (INK 2-4) vara inne senast 1 juli om den lämnas på papper. Lämnas deklarationen digitalt ska den vara inne senast den 2 augusti.

Budskap 2: Glöm inte signera en filöverförd INK2 på Mina sidor

Det är numera möjligt för att skicka in hela Inkomstdeklaration 2 till Skatteverket via en filöverföringstjänst i ett skatteprogram. Deklarationen måste signeras av behörig firmatecknare, deklarationsombud eller VD för att den ska anses inskickad. Enklast signerar man deklarationen på Mina sidor. Glöm inte att kontakta din kund när deklarationen är klar för signering. Hänvisa gärna till Skatteverkets webbplats och den information som finns om att signera deklarationer på Mina sidor. Ett tips kan vara att be kunden skicka ett mejl när deklarationen är signerad.

Läs mer >>

Budskap 3: Lämna inte första sidan i inkomstdeklaration 4 i onödan

Har handelsbolaget inte något underlag för skatt att redovisa på första sidan av Inkomstdeklaration 4 behöver det inte skicka in denna huvudblankett. Det räcker med att kryssa i upplysningsrutan på blankett INK4S Skattemässiga justeringarna. Behöver första sidan inte lämnas behöver deklarationen inte heller skrivas under. Då kan hela deklarationen (bilagorna INK4R, INK4S och INK4DU) lämnas digitalt via e-tjänsten Filöverföring. Har handelsbolaget underlag för skatt att deklarera, till exempel statlig fastighetsskatt eller särskild löneskatt på pensionskostnader, lämnas den undertecknade förstasidan (huvudblanketten) på papper och bilagorna digitalt via tjänsten Filöverföring. Då räknas deklarationen som digitalt inlämnad och ska vara inne senast den 2 augusti.

Läs mer >>