I den utredning som presenteras föreslås bland annat hur reglerna för sjukpenninggrundande inkomst för de som driver sin verksamhet som enskild firma ska fastställas. Omotiverade skillnader mellan företagsformer när det gäller karensdagar och sjuklöneansvar ska identifieras, kartläggas och analyseras.

– Regelverket kring företagares trygghetssystem är komplext och i vissa fall svårgenomträngligt och präglas inte av den enkelhet och förutsägbarhet som är önskvärd. Detta är en av anledningarna till att regeringen går vidare med förslagen som lämnades i betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

I betänkandet ”Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41)” identifierade utredningen följande områden där fortsatta åtgärder och analyser bedöms angelägna.

  1. Tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma.
  2. Översyn av reglerna för karens och sjuklön i syfte att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer.
  3. Analys av regler och tillämpning gällande partiell sjukskrivning och rehabilitering av företagare.
  4. Stärkt webbaserad information och stöd till företagare samt utvecklade e-tjänster.
  5. Fortsatt analys av frågor kring företagandets utveckling och pågående förändringar och utmaningar i en globaliserad gig- och delningsekonomi.

Utredningen ska presentera ett delbetänkande den 2 november 2020 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2021.