– Enligt Rex är det en nödvändighet att ha ett uppdaterat uppdragsavtal. Avtalet är även utgångspunkten för byråns planering för kommande år, både byråinternt och tillsammans med kunden. Det säkrar att båda parter är överens om vad som ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Det är till stor hjälp i dialogen med kunden, konstaterar Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna.

Uppdragsavtalet är i grunden ett instrument för att reglera affärsrelationen mellan kunden och byrån/uppdragstagaren. Därför måste avtalet vara uppdaterat på ett sätt som speglar det jobb som görs idag, vilket också anges i Rex.

– Det typiska är att man är noggrann med uppdragsavtalet när man börjar jobba med en kund, sedan flyter det på och man tycker sig ha justerat avtalet lite allt eftersom, i sitt eget huvud och efter muntliga överenskommelser. Men det räcker inte. Det är viktigt att man inför varje år går igenom uppdraget med kunden på ett strukturerat sätt, för att fånga upp vad som tillkommer och vad som behöver uppdateras, säger Lali Fjellström.

Nöjd kund

Rätt hanterat är uppdragsavtalet även ett instrument för att stämma av vad kunden är nöjd med, vad som behöver förbättras och en öppning för att presentera nya tjänster, exempelvis höstens nyhet hållbarhetsredovisning enligt den nya NSRS-standaren för små och medelstora företag.

– I takt med att standardsysslorna med till exempel löpande redovisning, moms- och arbetsgivardeklarationer blir automatiserade är det nödvändigt att byrån ser över och kompletterar sina tjänster och prismodeller. Inte minst vad gäller olika former av rådgivning. Vad erbjuder vi? Hur kan det paketeras? Hur ska det prissättas? Allt det kan sedan presenteras för kunden när uppdragsavtalet uppdateras och förhoppningsvis bidra till nya affärer för byrån, menar Lali Fjellström.

Säker relation

Ett tydligt uppdragsavtal leder inte bara till att man får rätt ersättning för sina tjänster. Det minskar också risken för diskussioner och missförstånd med kunden. Även när det gäller vilken rådgivning som ingår när man exempelvis gör en årsredovisning. Tipset är att göra en bilaga som specificerar omfattningen av rådgivningen. Det är ofta otydligheter som gör att parterna tolkar överenskommelsen olika, vilket leder till missförstånd. Tydlighet är alltid rekommendationen, understryker Lali Fjellström:

– Skulle det ändå bli fel någonstans och det hela blir ett försäkringsärende är ett uppdaterat uppdragsavtal till mycket stor hjälp för att avgöra ärendet korrekt.