Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå när arbetsgivaren ersätter anställda med så kallat friskvårdsbidrag.

Från och med 1 januari i år kan du alltså även få friskvårdsbidrag om du föredrar motionsformer som ridning, golf, segling och utförsåkning. Dessa aktiviteter har tidigare inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom de krävt en dyrbar utrustning för att kunna utföra.

Pia Blank Thörnroos

– Friskvårdsbidraget är ju en förmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda och betraktas som skattefri om den är av ett mindre värde, max 5 000 kr per person och år, säger Skatteverkets jurist Pia Blank Thörnroos. Och det handlar om motion och friskvård, att de anställda rör på sig. På vilket sätt de motionerar har av mindre betydelse. De är så vi tolkar Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Friskvårdsbidraget ska betalas ut för en genomförd motions- eller friskvårdsaktivitet och den anställda ska naturligtvis lämna in ett underlag som visar vilken aktivitet det handlar om. Den anställde kan exempelvis inte köpa nya skidor eller en ny ridsadel och få friskvårdbidrag för detta.

Trots att friskvårdsbidraget härmed förbättrats och kan ses som mer jämställt finns det ändå brister kvar, sett ur ett likabehandlingsperspektiv. Enskilda näringsidkare och delägare i handels- och kommanditbolag kan fortfarande inte ta del av friskvårdsbidraget.

Mats Brockert

– Högsta förvaltningsdomstolens dom är en seger för sunt förnuft, säger Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna. Syftet med skattefria friskvårsbidrag är att uppmuntra till motion. Trots att staten inte beskattar bidraget är det lönsamt för samhället eftersom det förbättrar hälsan och minskar risken för sjukfrånvaro. Att utesluta viss form av motion framstår därför som obegripligt.

Genom domen blir det emellertid inte längre möjligt att på helt godtyckliga grunder bestämma vilken form av motion som är godkänd. Det viktiga är numera att bidraget är avsett för motion, att det håller sig inom den beloppsgräns som Skatteverket angivit och att hela personalen kan ta del av förmånen. Om det är obegripligt att viss motion är utesluten är det lika märkligt att möjligheten till skattefri motion beror på i vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Här räcker det inte med domstolens goda omdöme utan här krävs en lagändring. Det är också något som Srf konsulterna framfört i en remiss till finansdepartementet.

Kurs i personalförmåner finns hos Srf Utbildning >>

Text: Tina Sjöström

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan