Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå när arbetsgivaren ersätter anställda med så kallat friskvårdsbidrag.

Från och med 1 januari i år kan du alltså även få friskvårdsbidrag om du föredrar motionsformer som ridning, golf, segling och utförsåkning. Dessa aktiviteter har tidigare inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom de krävt en dyrbar utrustning för att kunna utföra.

Pia Blank Thörnroos

– Friskvårdsbidraget är ju en förmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda och betraktas som skattefri om den är av ett mindre värde, max 5 000 kr per person och år, säger Skatteverkets jurist Pia Blank Thörnroos. Och det handlar om motion och friskvård, att de anställda rör på sig. På vilket sätt de motionerar har av mindre betydelse. De är så vi tolkar Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Friskvårdsbidraget ska betalas ut för en genomförd motions- eller friskvårdsaktivitet och den anställda ska naturligtvis lämna in ett underlag som visar vilken aktivitet det handlar om. Den anställde kan exempelvis inte köpa nya skidor eller en ny ridsadel och få friskvårdbidrag för detta.

Trots att friskvårdsbidraget härmed förbättrats och kan ses som mer jämställt finns det ändå brister kvar, sett ur ett likabehandlingsperspektiv. Enskilda näringsidkare och delägare i handels- och kommanditbolag kan fortfarande inte ta del av friskvårdsbidraget.

Mats Brockert

– Högsta förvaltningsdomstolens dom är en seger för sunt förnuft, säger Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna. Syftet med skattefria friskvårsbidrag är att uppmuntra till motion. Trots att staten inte beskattar bidraget är det lönsamt för samhället eftersom det förbättrar hälsan och minskar risken för sjukfrånvaro. Att utesluta viss form av motion framstår därför som obegripligt.

Genom domen blir det emellertid inte längre möjligt att på helt godtyckliga grunder bestämma vilken form av motion som är godkänd. Det viktiga är numera att bidraget är avsett för motion, att det håller sig inom den beloppsgräns som Skatteverket angivit och att hela personalen kan ta del av förmånen. Om det är obegripligt att viss motion är utesluten är det lika märkligt att möjligheten till skattefri motion beror på i vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Här räcker det inte med domstolens goda omdöme utan här krävs en lagändring. Det är också något som Srf konsulterna framfört i en remiss till finansdepartementet.

Kurs i personalförmåner finns hos Srf Utbildning >>

Text: Tina Sjöström

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög –... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer
Tillbaka till startsidan