Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå när arbetsgivaren ersätter anställda med så kallat friskvårdsbidrag.

Från och med 1 januari i år kan du alltså även få friskvårdsbidrag om du föredrar motionsformer som ridning, golf, segling och utförsåkning. Dessa aktiviteter har tidigare inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom de krävt en dyrbar utrustning för att kunna utföra.

Pia Blank Thörnroos

– Friskvårdsbidraget är ju en förmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda och betraktas som skattefri om den är av ett mindre värde, max 5 000 kr per person och år, säger Skatteverkets jurist Pia Blank Thörnroos. Och det handlar om motion och friskvård, att de anställda rör på sig. På vilket sätt de motionerar har av mindre betydelse. De är så vi tolkar Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Friskvårdsbidraget ska betalas ut för en genomförd motions- eller friskvårdsaktivitet och den anställda ska naturligtvis lämna in ett underlag som visar vilken aktivitet det handlar om. Den anställde kan exempelvis inte köpa nya skidor eller en ny ridsadel och få friskvårdbidrag för detta.

Trots att friskvårdsbidraget härmed förbättrats och kan ses som mer jämställt finns det ändå brister kvar, sett ur ett likabehandlingsperspektiv. Enskilda näringsidkare och delägare i handels- och kommanditbolag kan fortfarande inte ta del av friskvårdsbidraget.

Mats Brockert

– Högsta förvaltningsdomstolens dom är en seger för sunt förnuft, säger Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna. Syftet med skattefria friskvårsbidrag är att uppmuntra till motion. Trots att staten inte beskattar bidraget är det lönsamt för samhället eftersom det förbättrar hälsan och minskar risken för sjukfrånvaro. Att utesluta viss form av motion framstår därför som obegripligt.

Genom domen blir det emellertid inte längre möjligt att på helt godtyckliga grunder bestämma vilken form av motion som är godkänd. Det viktiga är numera att bidraget är avsett för motion, att det håller sig inom den beloppsgräns som Skatteverket angivit och att hela personalen kan ta del av förmånen. Om det är obegripligt att viss motion är utesluten är det lika märkligt att möjligheten till skattefri motion beror på i vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Här räcker det inte med domstolens goda omdöme utan här krävs en lagändring. Det är också något som Srf konsulterna framfört i en remiss till finansdepartementet.

Kurs i personalförmåner finns hos Srf Utbildning >>

Text: Tina Sjöström

 

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer
Tillbaka till startsidan