Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå när arbetsgivaren ersätter anställda med så kallat friskvårdsbidrag.

Från och med 1 januari i år kan du alltså även få friskvårdsbidrag om du föredrar motionsformer som ridning, golf, segling och utförsåkning. Dessa aktiviteter har tidigare inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom de krävt en dyrbar utrustning för att kunna utföra.

Pia Blank Thörnroos

– Friskvårdsbidraget är ju en förmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda och betraktas som skattefri om den är av ett mindre värde, max 5 000 kr per person och år, säger Skatteverkets jurist Pia Blank Thörnroos. Och det handlar om motion och friskvård, att de anställda rör på sig. På vilket sätt de motionerar har av mindre betydelse. De är så vi tolkar Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Friskvårdsbidraget ska betalas ut för en genomförd motions- eller friskvårdsaktivitet och den anställda ska naturligtvis lämna in ett underlag som visar vilken aktivitet det handlar om. Den anställde kan exempelvis inte köpa nya skidor eller en ny ridsadel och få friskvårdbidrag för detta.

Trots att friskvårdsbidraget härmed förbättrats och kan ses som mer jämställt finns det ändå brister kvar, sett ur ett likabehandlingsperspektiv. Enskilda näringsidkare och delägare i handels- och kommanditbolag kan fortfarande inte ta del av friskvårdsbidraget.

Mats Brockert

– Högsta förvaltningsdomstolens dom är en seger för sunt förnuft, säger Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna. Syftet med skattefria friskvårsbidrag är att uppmuntra till motion. Trots att staten inte beskattar bidraget är det lönsamt för samhället eftersom det förbättrar hälsan och minskar risken för sjukfrånvaro. Att utesluta viss form av motion framstår därför som obegripligt.

Genom domen blir det emellertid inte längre möjligt att på helt godtyckliga grunder bestämma vilken form av motion som är godkänd. Det viktiga är numera att bidraget är avsett för motion, att det håller sig inom den beloppsgräns som Skatteverket angivit och att hela personalen kan ta del av förmånen. Om det är obegripligt att viss motion är utesluten är det lika märkligt att möjligheten till skattefri motion beror på i vilken företagsform verksamheten bedrivs i. Här räcker det inte med domstolens goda omdöme utan här krävs en lagändring. Det är också något som Srf konsulterna framfört i en remiss till finansdepartementet.

Kurs i personalförmåner finns hos Srf Utbildning >>

Text: Tina Sjöström

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan