Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för att stärka välfärden, stärka tryggheten och för att fler ska komma i arbete – reformer för 2,6 miljarder.

I den vårbudget som presenterades idag satsas mest pengar, 1,5 miljarder, på en stärkt välfärd. Den största delen av den potten går till att korta vårdköerna, ge ökad kvalitet i äldreomsorgen och pengar till vårdpersonal. Även ensamkommandes boenden, lässatsning i förskolan, information och utbildning mot sextrakasserier samt fler kommunala sommarjobb ryms här.

Satsningar på trygghet och säkerhet på 280 miljoner ska bland annat ge stärkt stöd till polisutrustning och tullen. Bland annat behöver polismyndigheten en ökad förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. Det stärkta stödet gör det möjligt att snabbare säkra adekvat tillgång på bland annat skyddsutrustning och förstärkningsvapen.

Miljön ges också en relativt stor summa i årets vårbudget, 500 miljoner. Dessa medel ska bland annat bidra till att Sverige blir ett fossilfritt land – målet är att Sverige ska bli världens första – med stöd till investeringar i solceller och elfordonspremie till elutombordsmotorer.

Regeringen har också för avsikt att tillföra Skatteverket medel för att genomföra kontroll av personalliggare av de branscher som omfattas från 1 juli 2018. Det är restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranschen samt de tillkommande kropps- och skönhetsvårdsbranschen, fordonsservicebranschen och livsmedels- och tobaksgrossistbranschen.

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna följdmotioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet. Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 15 juni 2018.

Dessutom har Regeringen två utredningar på bordet som är av intresse för branschen. Det handlar om hur utländska företag med viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och kontrolleras på samma sätt som svenska företag samt översyn av möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Text: Tina Sjöström

 

 

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer

Ny verksamhetssatsning främjar kundrelationen

I höst lanserar Srf konsulterna en helt ny möjlighet för sina medlemmar och kunder. I digitaliseringens tidevarv skapas förändring... Läs mer
Tillbaka till startsidan