Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för att stärka välfärden, stärka tryggheten och för att fler ska komma i arbete – reformer för 2,6 miljarder.

I den vårbudget som presenterades idag satsas mest pengar, 1,5 miljarder, på en stärkt välfärd. Den största delen av den potten går till att korta vårdköerna, ge ökad kvalitet i äldreomsorgen och pengar till vårdpersonal. Även ensamkommandes boenden, lässatsning i förskolan, information och utbildning mot sextrakasserier samt fler kommunala sommarjobb ryms här.

Satsningar på trygghet och säkerhet på 280 miljoner ska bland annat ge stärkt stöd till polisutrustning och tullen. Bland annat behöver polismyndigheten en ökad förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. Det stärkta stödet gör det möjligt att snabbare säkra adekvat tillgång på bland annat skyddsutrustning och förstärkningsvapen.

Miljön ges också en relativt stor summa i årets vårbudget, 500 miljoner. Dessa medel ska bland annat bidra till att Sverige blir ett fossilfritt land – målet är att Sverige ska bli världens första – med stöd till investeringar i solceller och elfordonspremie till elutombordsmotorer.

Regeringen har också för avsikt att tillföra Skatteverket medel för att genomföra kontroll av personalliggare av de branscher som omfattas från 1 juli 2018. Det är restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranschen samt de tillkommande kropps- och skönhetsvårdsbranschen, fordonsservicebranschen och livsmedels- och tobaksgrossistbranschen.

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna följdmotioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet. Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 15 juni 2018.

Dessutom har Regeringen två utredningar på bordet som är av intresse för branschen. Det handlar om hur utländska företag med viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och kontrolleras på samma sätt som svenska företag samt översyn av möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Text: Tina Sjöström

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan