Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för att stärka välfärden, stärka tryggheten och för att fler ska komma i arbete – reformer för 2,6 miljarder.

I den vårbudget som presenterades idag satsas mest pengar, 1,5 miljarder, på en stärkt välfärd. Den största delen av den potten går till att korta vårdköerna, ge ökad kvalitet i äldreomsorgen och pengar till vårdpersonal. Även ensamkommandes boenden, lässatsning i förskolan, information och utbildning mot sextrakasserier samt fler kommunala sommarjobb ryms här.

Satsningar på trygghet och säkerhet på 280 miljoner ska bland annat ge stärkt stöd till polisutrustning och tullen. Bland annat behöver polismyndigheten en ökad förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. Det stärkta stödet gör det möjligt att snabbare säkra adekvat tillgång på bland annat skyddsutrustning och förstärkningsvapen.

Miljön ges också en relativt stor summa i årets vårbudget, 500 miljoner. Dessa medel ska bland annat bidra till att Sverige blir ett fossilfritt land – målet är att Sverige ska bli världens första – med stöd till investeringar i solceller och elfordonspremie till elutombordsmotorer.

Regeringen har också för avsikt att tillföra Skatteverket medel för att genomföra kontroll av personalliggare av de branscher som omfattas från 1 juli 2018. Det är restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranschen samt de tillkommande kropps- och skönhetsvårdsbranschen, fordonsservicebranschen och livsmedels- och tobaksgrossistbranschen.

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna följdmotioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet. Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 15 juni 2018.

Dessutom har Regeringen två utredningar på bordet som är av intresse för branschen. Det handlar om hur utländska företag med viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och kontrolleras på samma sätt som svenska företag samt översyn av möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Text: Tina Sjöström

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan