För att kunna logga in på Mina sidor måste du vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för det företag du företräder. Anmälan av ny huvudadministratör eller ändring av huvudadministratör görs genom att skicka in en blankett till Fora. Blanketten heter Anmälan huvudadministratör BL000185 och finns på fora.se under Behörighet till mina sidor.

För anställda som omfattas av korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. De anställdas tjänstepension Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

Tjänsten för den slutliga lönerapporteringen öppnar klockan 07.00 den 4 januari.

Text: Annelie Sjöström