Årets enkät har besvarats av cirka 600 byråledare. Den senaste gjordes 2019. En nyhet är att man kan studera nivåerna för bonus/provision och rekryteringsaktivitet. Även hur vanligt det är med förmåner som exempelvis subventionerad lunch, pensionssparande och friskvårdsbidrag kan granskas. Som tidigare finns bland annat löneläge, debiteringsgrad och timpris att ta del av. Resultatet är reserverat för anslutna till Srf konsulterna. Man kan ta del av det genom att logga in på Mina sidor.

– Byråledarna engagerar sig och rapporterar in faktiska siffror till oss, anonymt så klart, och vi har sedan ett grannlaga arbete med att sammanställa resultatet. Det skulle inte vara rätt gentemot våra medlemmar att släppa resultatet helt fritt, det är helt enkelt en familjeangelägenhet. Däremot presenterar vi slutsatser och råd från våra Branschansvariga experter på Redovisning och Lön baserade på resultatet i artikelform, konstaterar Petra Lagnehag Zars.