Regelverket ändrades från och med 1 april 2021. En fråga till Srf konsulternas frågeservice för medlemmar och efterföljande klargörande från Srf konsulternas skattejurist Leif Hagström visar att förändringen inte har den tänkta effekten: att minska risken för bedrägerier.

I frågan delade det säljande bolaget upp leveranserna av mobiltelefoner till den lokala återförsäljaren. Varje faktura understeg 100 000 kronor, inklusive moms. Vid en samlad leverans hade den lokale återförsäljaren fått en faktura för samtliga telefoner, med omvänd moms.

Den lokale återförsäljarens kund ville ha alla mobiltelefoner på en och samma faktura. Då översteg summan 100 000 kronor. Då ska återförsäljaren sälja dem utan moms. Momsen ska i stället redovisas som utgående moms och betalas in till Skatteverket av kunden, enligt reglerna från 1 april 2021. Detta är ett exempel på omvänd skattskyldighet till moms.

Dessa regler gäller varor som tidigare har förekommit i så kallad karusellhandel där staten lurats på stora belopp genom att bolag med, i de flesta fall, samma ägare sålt varor till varandra och mjölkat staten på moms. Ett antal uppmärksammade fall har lett till långa fängelsestraff. Förutom mobiltelefoner har denna handel även omfattat spelkonsoler, bärbara datorer och pekdatorer.

Om fler företag börjar agera som telekommunikationsbolaget i frågan och sätter i system att komma in under 100 000-kronorsgränsen med samtliga fakturor (inklusive moms) ser Leif Hagström att det finns skäl för en förändring.

– Det skulle inte förvåna om så sker framgent eftersom den nu rådande ordningen inte är i linje med lagstiftarens försök att förhindra bedrägerier, konstaterar Leif Hagström.