Yvonne Förnemark driver byrån Helpia med fyra anställda sedan 2008. Hon har under flera år tagit hjälp av olika offerttjänster för att hitta nya kunder men det senaste året enbart använt sig av Ageras offertjänst.

– Ageras är jämförelsevis dyra men jag upplever att jag får en bättre utdelning hos dem för mina satsade pengar, säger Yvonne. Under januari-maj i år fick jag in 5-6 kunder i månaden via tjänsten. Nu har jag tagit en paus så vi inte tar oss vatten över huvudet.

Offerttjänsterna fungerar så att företagare kan söka hjälp av revisorer, redovisningskonsulter eller ekonomiska rådgivare. Du anger vilka geografiska områden du är intresserad av, vilka branscher och storlek på företag.

– Det bästa för mig är att jag kan välja bort de kunder som inte passar in i vår profil, menar Yvonne. Jag får bra information om varje kund, och kan då sortera bort de som har krav på andra programvaror än de vi jobbar med. Det är också vissa branscher, t ex lantbruk, som vi inte har så stor erfarenhet av och vi åtar oss heller inte kunder med utländska filialer.

Genom att använda en offerttjänst av det här slaget så kan man minska ner på sin egen marknadsföring, vilket enligt Yvonne är ytterligare en fördel. Och för att den nya kunden inte ska avsluta samarbetet innan man fått igen pengarna man satsat på offereringen så skriver Yvonne ettåriga avtal.

– När vi haft kunden i ett år bedömer vi att vi gått plus-minus noll på densamme, berättar hon. Om kunden ändå vill avsluta samarbetet tidigare kan man begära återbetalning från Ageras, det är en stor fördel. Vi hade faktiskt en kund nyligen som slutade innan vi ens hade påbörjat arbetet, sånt är svårt att förutse.