Vem äger datan? Frågan är komplex, och har orsakat stora diskussioner i flera branscher, inte minst i redovisningsbranschen, som är beroende av programvaror där data samlas av tredje part. Ytterst är det kunden som äger sin egen data, men två externa parter har insyn i den – redovisningskonsulten och programvaruleverantören:

– Programvaruleverantörer har väldig tillgång till data och har i sina villkor rätt att hantera datan och då blir frågan “vad har de rätt att göra?” Har de rätt att sälja och analysera vidare för att erbjuda tjänster? All data läggs ju i systemen som vi är beroende av. Allt ska ju finnas  i molnet så vi har inte samma kontroll som vi hade tidigare, säger Maria Hedvall.

Programvaruleverantörerna har traditionellt varit en mellanhand mellan kunder och konsulter, men i och med de molnbaserade lösningar som tagit över så samlas data på ett helt annat sätt än tidigare.

– I och med att programvaruleverantörerna har rätt att hantera datan så kan de analysera på ett sätt som inte vi kan. Det blir en risk för oss som byrå att de kan skräddarsy tjänster som konkurrerar med oss, till exempel att erbjuda ekonomitjänster, säger Maria Hedvall.


Maria Hedvall

Olika leverantörer resonerar på olika sätt. Även om leverantören inte säljer datan vidare så kan den ju användas för egen tjänsteutveckling, något som riskerar bli en konkurrent till redovisningsbyrån.

Maria Hedvall har själv lyft frågan till en av marknadens större aktörer men fått svaret att “redovisningsbranschen är en sådan viktig kund att de skulle skjuta sig i foten då”.

– Vi hoppas ju att det är så. Vi skapar merförsäljning åt dem när vi säljer deras tjänster till våra kunder, säger hon.

Men en del i digitaliseringen är att mellanhänder kapas och kontakter mellan konsument och leverantör sker direkt. Det kommer på sikt att innebära stora förändringar för branschen.

Maria Hedvall är vd för ett företag med konsulter på flera orter i Sverige, och hon rustar sitt eget företag för en förändring som inte går att stoppa.

– Vi är mitt uppe i digitaliseringsresan. Vi investerar mycket i programvaror och vi rustar verksamheten för att få våra konsulter att bli mer rådgivare. Vi går olika utbildningar där vi fokuserar på rådgivning. Vi erbjuder även andra tjänster, till exempel systemkonsulting där vi hjälper kunder att välja rätt ekonomisystem för dem samt att jobba effektivt i systemen. Vi utbildar även på yrkesskolor och erbjuder ekonomi och löneutbildningar för företag. Vi behöver bredda vår verksamhet när de enkla delarna försvinner, säger hon.

– Vi älskar digitaliseringen och all effektivisering som byggs in, all AI-intelligens där programmen kan föreslå konteringar och ta bort manuell hantering så att våra konsulter kan fokusera på rådgivning och ge mervärde, det är jag helt för. Jag tror att det blir ett roligare jobb, säger Maria Hedvall.

Tidningen Konsulten har tidigare haft en debatt i frågan, där avtalen som skrivs mellan byråer och programvaruföretag har oroat branschen.

Samtidigt som utvecklingen av programvarorna är viktig både för kunder och konsulter så efterlyser branschen transparenta och tydliga avtal där det framgår hur byråns kunddata används, och konkurrensklausuler som förhindrar att leverantören blir en konkurrent om kunden.

– Vi verkar i en förtroendebransch och kunden har stor tillit till sin konsult, säger Mikael Carlson, rådgivarexpert hos Srf konsulterna. Vi vill därför än en gång skicka en uppmaning till branschens programvaruföretag att förtydliga tjänsteavtalen till era kunder samt kundens kund, för att få transparens och tydliga valmöjligheter kring behandling av kunders data. Det är också ytterst lämpligt att skapa tilläggsavtal med alla befintliga kunder, som tydliggör innebörden av hantering av kunddata och ge kunden möjlighet att tacka nej.


Mikael Carlson

Diskussionen om kundernas data måste vara öppen och ärlig och programföretagen bör lyfta fram dessa delar tydligt i avtalet, både för nya och befintliga kunder. Programvaruföretagen kan vilja få rätt att använda data för egna analyser och utveckling av tjänster men måste då beakta GDPR och få godkänt av kunden. Kunden äger sitt eget data.