Vad innehåller framställan?

Srf konsulterna föreslår att Skatteverket tar bort skrivningen om att det ska krävas särskilda skäl för företag att kunna byta räkenskapsår.

Varför gör vi detta? Vad är upphovet till framställan?

Företag eller deras redovisningskonsulter kan ha kommit fram till att en annan period skulle vara bättre för företaget. Motivet kan vara företagets säsongspåverkan eller av rent administrativa skäl för bästa möjliga förutsättningar att skapa kvalitativ redovisning.

Vad kommer branschen att vinna på detta?

Vi får en enklare hantering avseende omläggning av räkenskapsår som kommer att innebära en jämnare arbetsfördelning framför allt i redovisningsbranschen och revisionsbranschen men det leder även till en förenklad process hos Skatteverket.