Martin Karlsson driver sedan 15 år byrån Ekonomiansvarig AB i Bollebygd utanför Göteborg. Kontoret har haft en stadig tillväxt genom åren och numera är man 12 medarbetare. Expansionsplanerna fortgår dock och nyligen har man startat upp ännu ett kontor, i Mölnlycke.

– Målet är att vi även i Mölnlycke ska bli runt 10 personer, berättar Martin.

Från bankman till byråledare

– Jag inledde min karriär i det som en gång hette Föreningsbanken, berättar Martin. Redan då hade jag ändå fått en inblick i redovisningsyrket eftersom jag vid sidan av mina studier jobbade extra på en revisionsbyrå. När banken sedan skulle slås ihop med Sparbanken så var vi för många personer och då såg jag en god möjlighet att göra en ny karriär.

– Jag värderade för och nackdelar med en egen byrå och kom fram till att det här var en god chans, fortsätter han. Genom mina kontakter med företagare under mina år på banken förstod jag att det var ett släkte som behövde hjälp. Affärsidén var från början att vara det lilla företagets ekonomiansvarige och svara upp mot alla behov som hade med ekonomi att göra. Därav namnet på mitt företag. De flesta av våra kunder är mindre företag som överlåter det mesta till oss. Det känns väldigt bra att de ger oss det förtroendet.

Långsam men stabil tillväxt

Genom åren har Ekonomiansvarig haft en tillväxt på ungefär en person om året.

– Jag är glad att jag vågade ta steget och anställa den första redan i inledningsskedet, berättar Martin vidare. Jag tror att det är det svåraste steget att ta. I takt med att uppdragen blir fler och fler så blir kommande rekryteringar mer ett naturligt steg. Det är så klart en fördel att vara fler, man blir inte alls lika sårbar vid frånvaro. Idag är vi 12 personer här på kontoret i Bollebygd och det är en bra storlek. Man ryms fortfarande runt ett fikabord.

Även om kontoret i Bollebygd har växt klart så är inte Martin färdig med sina expansionsplaner.

– Sedan ett halvår har vi även kontor i Mölnlycke. Vår ställning här i Bollebygd är stark och då känns det naturligt att expandera på annan ort. Målet är att även där blir runt 10 anställda och jag tror att det kommer att gå fortare än i Bollebygd. Vi siktar på att nå dit om fyra-fem år. Går allt som planerat så är vi då drygt 20 personer och har då underlag för mer renodlad expertis i företaget, till exempel inom juridik och skatt. Det är ett bra sätt att ge kunderna ännu mer valuta för pengarna.

Lönsam prismodell

Sedan ett flertal år använder sig Ekonomiansvarig av fasta priser mot sina kunder och upplever det som en trygghet för både dem själva och för kunderna.

– I början lät vi bokslutsarbetet ligga utanför det fasta priset men upptäckte efter en tid att vi lika gärna kunde baka in det i månadsfaktureringen. Vi la på en summa varje månad istället. Det är en klar fördel för oss, vi undviker diskussioner om fakturor och jobben är lättfakturerade, berättar Martin. Många kollegor har frågat mig ”tänk om du räknar fel?”. Då svarar jag ”tänk om jag räknar rätt”. De flesta av våra kunduppdrag är bra affärer för vår del. Vi levererar en bra tjänst till ett förutbestämt pris, det blir inget snack om kostnader per timme.

RK-nr-6-2013-10
Martin Karlsson Foto: Jerker Andersson
Martin Karlsson berättar vidare att de heller inte tar extra betalt för rådgivning utan att det ingår i det överenskomna månadspriset.

– Jag har inte upplevt att kunderna ”överutnyttjat” rådgivningen bara för att det ingår i deras pris, säger han. Det har jag annars hört att många är rädda för. Jag tycker att fasta priser är ett utmärkt sätt att höja lönsamheten i branschen. När det gäller nya kunder är vi lite försiktiga och brukar timdebitera under det första halvåret. Sen gör vi så klart avstämningar. Varje halvår kollar vi upp vad respektive kund gett oss i timpris i praktiken. Behöver något avtal justeras brukar det inte vara några problem att ta en diskussion med kunden. På det stora hela tycker jag att vi hittat ett fantastiskt sätt att ta betalt som också är uppskattat av alla parter. Vi är så pass säkra på vår prismodell att vi vågar ange exempel på vår hemsida. Det tror jag vi är ganska ensamma om i branschen.

Måste svara upp

Vidareutbildning av personalen är något Martin Karlsson ser som både självklart och viktigt.

– Jag skulle nog vilja säga att vi är generösa med utbildningar till vår personal. Det är klart att det kostar men det ger så oerhört mycket tillbaka. Om vi ska kunna ta betalt för våra tjänster måste vi också kunna svara upp mot de frågor kunderna har. Utan vidareutbildning är det svårt att höja sig.

Inför varje år går man på byrån igenom vad var och en har för behov, men också vilket behov byrån har när det gäller specifik kompetens.

– De som är auktoriserade måste naturligtvis få ihop sina timmar, förklarar Martin. Sen har vi ett gäng som går diplomutbildningar för att så småningom få sin auktorisation och de vet i regel vilka kurser de måste genomföra under året för att komma vidare. När vi lägger vår utbildningsplanering så ser vi till att fylla på med kompetens som passar byrån just då. Till exempel är det bra om någon varje år går en momskurs. Jag tycker att jag kan se hur personalen växer när de känner att de klarar tuffare utmaningar tack vare utbildningarna.

Martin har under flera år hållit kurser för Norstedts och då i första hand i deras bokslutsprogram.

– För mig är det stimulerande och ett kul avbrott i det vardagliga arbetet att hålla kurs, berättar han. Då får jag möjlighet att träffa kollegor på ett lite annorlunda sätt. Det blir ungefär 20 kursdagar om året.

Utmanande yrkesroll

Vilka utmaningar tror då Martin att redovisningskonsulterna står inför?

– Först och främst är det ju teknikutvecklingen. De senaste åren kan vi se ett ökat intresse från våra kunder att använda internetbaserad redovisning. Det möjliggör en väldigt smidig hantering även för oss. På sikt tror jag de flesta moment är elektroniska. Det blir en liten förskjutning till att kunden gör mer på egen hand men de kommer alltid att behöva professionell hjälp. Vi får helt enkelt utveckla våra tjänster och ta betalt för annat en den rena bokföringen.

De senaste åren har det varit stort fokus på att redovisningskonsulten måste bli mer proaktiv och sälja fler rådgivningstimmar. Det är något som Martin har lite blandade känslor inför.

– Missförstå mig inte, jag tycker absolut att vi redovisningskonsulter ska vara proaktiva och att det är viktigt för utvecklingen av yrkesrollen. Men det finns också en fara i att fokusera för mycket på detta område. Nämligen att byråledaren riskerar att bli den trånga sektorn. När kunderna ska köpa kvalificerad rådgivning förväntar de sig oftast att den ska utföras av delägare eller partners. Därför tror jag inte att man ska hänga upp hela byråns tillvaro på att sälja dyr rådgivning. Den traditionella leveransen till små företag måste finnas kvar och många av lösningarna till en lönsam byrådrift ligger i det vardagliga arbetet.