– Dessa efterfrågade redovisningskonsulter med hög kompetens hälsas varmt välkomna till redovisningsbranschen. Även framåt finns ett stort rekryteringsbehov utifrån näringslivets stora efterfrågan på viktig rådgivning och kvalitativa redovisningstjänster, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning, Srf konsulterna.

Under december månad har rättelsearbetet av den sista tentamensomgången slutförts. Denna gång fick hela 56 tentander godkänt examensresultat och kan nu ansöka om titeln Auktoriserad Redovisningskonsult.


Fredrik Polland och Mikael Carlson

– Vi ger duktiga redovisningskonsulter möjlighet att bygga på sin kompetens via vår auktorisationsutbildning utformad av och för redovisningsbranschen. Under året har totalt 150 deltagare utbildats för att uppnå de teoretiska kraven för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Fredrik Polland, utbildningschef hos Srf Utbildning.

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult® är företagarens viktiga affärspartner och rådgivare. Med rätt kompetens, godkänd ansvarsförsäkring och genom att följa Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, levereras kvalitetssäkrade redovisningstjänster till näringslivet.

Mer om auktorisationen >>

Mer om auktorisationsutbildningen >>