Tankesmedjan Portulans Institute, i samverkan med UNESCO, står bakom rapporten.

– Rapporten slår fast att digitala lösningar har varit avgörande för att hantera samhällseffekterna av coronaepidemin. Att Sverige toppar listan är ett kvitto på att vi har gjort rätt som satsat på en digitalisering som omfattar hela samhället, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Årets rapport fokuserar på hur väl digitala verktyg använts för att hantera samhällskonsekvenserna av covid-19.

Sverige ligger i topp, följt av Danmark och Singapore.

Bottenländer i NRI är Chad, Kongo och Yemen.

Srf konsulternas Zennie Sjölund ser hur den drivna digitaliseringen påverkar i arbetsvardagen:

– Det märks på hur vi rapporterar till myndigheter, där mycket går via e-tjänster och API-lösningar som är mer och mer på gång. Betalningar är ett annat exempel, med Swish och få kontanta transaktioner i jämförelse, även om det givetvis finns kvar i Sverige också. Sedan finns det ju för-och nackdelar med ett kontantlöst samhälle, säger hon.

Områden där Sverige är särskilt framåt är 4G-täckning, och e-handelslösningar.

Graden av digitalisering märks i företagens kostnader.

Den senaste tioårsperioden har kostnaderna för mjukvara ökat med 76 procent för små företag (10-49 anställda), och 72 procent för medelstora företag (50-249 anställda).

Även kostnaderna för hårdvara har ökat, om än inte lika kraftigt, 28 procent för små företag, och 7 procent för medelstora företag.

Men trots en hög digitalisering finns förbättringsutrymme.

– Det finns en stor förbättringspotential gällande utbyte och hantering av information mellan myndigheter/myndigheter, myndigheter/företag och företag/företag, säger Zennie Sjölund.

– Ett exempel mellan myndigheter och företag är den post som delas ut och som gör det nödvändigt att fysiskt åka till kontoret, istället för att myndighetsinformation delges digitalt till företagen.

Under 2020 har en redan snabb digitalisering gått i svindlande takt. Hinner branschen med?
– Jag tycker att branschen har ställt om fantastiskt bra, över förväntan, säger Zennie Sjölund.

Finns det något som går förlorat med de nya arbetssätten?
– Det gäller att vara medveten om att värna relationer. Ett strategisk och aktivt arbete behövs för att upprätthålla interaktion på olika plan, säger Zennie Sjölund.

 För branschen och effektivitet på kort sikt har arbetssätt säkerligen förbättrats för många men på längre sikt kan det ge effekter som vi måste vara uppmärksamma på. Det gäller såväl i kundrelationen som i den till kollegor, men framförallt i utvecklingen av verksamheten.