Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Viktigt för redovisningskonsulter att marknadsföra sin säkerhetskompetens

Att det pågår en digitalisering av vårt samhälle har knappast gått någon förbi. För redovisningskonsulter har arbetet förändrats radikalt de senaste åren med automatiserade tjänster och programvaror i molnet, med en helt annan tillgänglighet som följd. Men vilken är egentligen redovisningskonsultens roll i den digitala transformationen?

Digitaliseringens samlade effekt på en övergripande samhällsnivå kallas även för den digitala transformationen. Det är bland annat effekten av användningen av appar, e-tjänster och andra tekniska lösningar. På många sätt har digitaliseringen förenklat arbetsuppgifter men i takt med att de digitala tjänsterna ökar krävs också ett helt annat säkerhetsmedvetande.

Allt fler redovisningskonsulter använder molntjänster för sina kunders räkning. Molntjänster har många fördelar; det är billigare än att använda sig av en egen server på kontoret, tjänsterna är skalbara och kan anpassas till kundens verksamhet och leverantören av molntjänsten kan tillhandahålla en betydligt högre säkerhet än vad man själv har möjlighet till. Säkerheten förutsätter dock att användaren har kunskap om de hot och risker som ändå kan förekomma.

Kjell Kalmelid

– Redovisningskonsulter har i stor utsträckning en god säkerhetskultur i förhållande till sina kunder, säger Kjell Kalmelid, konsult inom digital säkerhet med en bakgrund som säkerhetsexpert hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Även om redovisningskonsulten troligen inte är medveten om det så är denne i praktiken en ”digital säkerhetschef” åt sina kunder. Detta ställer krav på att en redovisningskonsult har god kunskap om vilka risker som förekommer när det gäller molntjänster och digitala lösningar

De risker som kan förekomma vid användande av molntjänster är bland annat att data inte är tillgänglig när man vill ha den och att man kan bli utsatt för internetrelaterade bedrägerier som utpressningsvirus och falska e-postmeddelande om pengatransaktioner.

– Även om säkerheten för molntjänster är hög så måste redovisningskonsulter ha grundläggande kunskaper om och förmåga att bedöma de säkerhetsåtgärder som ingår i tjänsten, fortsätter Kjell Kalmelid. Att informera sina kunder om ett högt säkerhetsmedvetande skapar ett mervärde i affärsrelationen. En redovisningskonsult hanterar ju kundens mest affärskritiska information.

– Att hänvisa till sin kompetens om digital säkerhet stärker kundernas förtroende. Det kan dessutom fungera som ett bra skäl för en småföretagare att anlita en redovisningskonsult istället för att själv sköta sin redovisning med hjälp av enkla molntjänster. Att tillhandahålla ett mervärde där säkerhet är en viktigt komponent kommer att bli en allt större konkurrensfördel, avslutar Kjell Kalmelid.

Har du frågor om digital säkerhet? Då kan du kontakta Kjell Kalmelid på digitalsakerhet@kalmelid.se.

Text: Tina Sjöström  Foto: Privat

 

 

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan