I ett webbseminarium får du veta mer om det ekonomiska stödet för vissa lokalhyror samt coronavirusets effekter på Boverkets arbete. Boverket informerar även om vad som gäller just nu vid tillsyn av energideklarationer, platsbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll och arbetsplatsbesök.

När det gäller lokalhyresstödet så ges information om vilka som är berättigade att söka samt vad som för övrigt gäller. En chatt kommer att vara igång under webbseminariet där man kan bidra med inspel.