De sexton pristagarna representerar stora, internationella aktörer. Logiskt, med tanke på att lönebranschen fortsätter att stiga i status på arbetsmarknaden globalt och tilldrar sig ett allt större intresse. Zennie Sjölund sitter med i juryn som utser pristagarna och har tidigare år varit på plats på den mycket påkostade galan.

– Det är verkligen tuff konkurrens om utmärkelserna. Bolagsledningarna och marknadsavdelningarna lämnar in redogörelser för imponerande insatser inom branschen, oftast med ett brett och internationellt perspektiv.

Gott exempel

Ombedd att nämna en pristagare som gott exempel väljer Zennie Sjölund juryns val 2021: Dataassist. De prisas för sin lyckade satsning på att, genom lönehantering, skapa integration. Redan har nio syrianska flyktingar genomgått fortbildning i bolagets regi. De arbetar nu för Dataassist som lönekonsulter. Satsningen fortsätter. Den är inget enskilt projekt. Nu jobbar företaget för att få in fler kvinnor inom lön på arbetsmarknaden. I Turkiet, där Datassist också verkar, är andelen kvinnor som arbetar betydligt lägre än i Sverige.

– Dataassist visar att även det enskilda lönebolaget tjänar på ett holistiskt, hållbart och humanistiskt perspektiv. Hur coolt som helst.

Svenskt bolag

Svenska Crona Lön, utvecklare av lönesystem, var med fram till det sista urvalet i kategorin Innovation Award. Juryns interna diskussioner är inte offentliga, men det kan konstateras att trots att Crona är mindre och har mindre aktivitet utanför sitt hemlands gränser än de faktiska pristagarna, så stod de sig mycket bra i konkurrensen.

– Det betyder alltså inte att bolag som enbart verkar i Sverige är chanslösa i framtiden. Vi tittar på en rad olika parametrar och det finns många olika priskategorier, så även leverantörer som enbart verkar inom ett land kan absolut vinna. Dessutom är det en fjäder i hatten att komma så långt som Crona gjorde och en värdefull erfarenhet att börja tänka och agera som branschens jättar och se de möjligheter de ser internationellt, avslutar Zennie Sjölund.