Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare på förmiddagen medan eftermiddagen ägnades åt digital inlämning av årsredovisning  och Nordic Smart Government. Srf konsulterna fanns representerade av såväl Mikael Carlson, Branschansvarig Redovisning och Zennie Sjölund som representerar Srf konsulterna i XBRLs styrelse.

Efter att Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden, inledningstalat fick publiken lyssna till bland andra Anna Sciortino, ESMA som höll en dragning om European Single Electronic Format (ESEF) och Linnea Olsson som delgav sina erfarenheter av Ericssons IFRS rapportering. Efter lunch blev inriktningen digital inlämning av årsredovisningen då såväl Nina Brede från Bolagsverket som Anette Broberg och Ulf Svensson från Björn Lundén delade med sig av sina erfarenheter kring Diår. Mikael Carlson tillsammans med Miqaela Hill (Bisnode), Lennart Iredahl (FAR) och Johanna Svensson (FAR) fick i panelform ge sin syn på digital inlämning av årsredovisningen. Bolagsverket har fått in cirka 4 000 årsredovisningar och målet för 2018 är bra mycket högre. Anledning till att så få har skickat in är mycket kopplat till att få systemleverantörer har kunnat leverera, men nu är fler på gång att erbjuda tjänsten. Att det är enkelt i praktiken att lämna in visades när Anette Broberg och Ulf Svensson demonstrerade sin tjänst. Uppfattningen är den att när en redovisningskonsult väl har testat att lämna in digitalt så vill man inte tillbaka. I publiken fanns mycket erfarenhet av rapportering, bland annat från Danmark där lagstiftning med obligatorium var den faktor som fick andelen digitala inlämningar att skjuta i höjden. Obligatorium eller inte var en diskussionspunkt som även fick publiken väldigt engagerad. Skatteverket och SCB redogjorde sedan för sina satsningar kring bättre informationskedjor. Ett pågående projekt som Annika Stenberg, Bolagsverkets GD,  sedan presenterade är det nordiska samarbetet kring finansiell rapportering i Nordic Smart Government. Vad det är kan man läsa mer om på www.nordicsmartgovernment.org

Konferensen avslutades med att Karl Hansell från Finansinspektionen, som även haft en dragning på förmiddagen, summerade ESMAs föredrag.

Presentationerna från XBRL-konferensen kommer att finnas på www.xbrl.se

Man kan tro att många redovisningskonsulter är intresserade av erfarenheter och framtida möjligheter med digital rapportering, men det var få redovisningskonsulter på plats. Diskussionen om och när ett obligatorium kring digital inlämning av årsredovisning kommer att fortsätta när Bolagsverket bjuder in till dialogmöte den 25/10. Dit är alla som vill välkomna i mån av plats. Läs mer på www.bolagsverket.se

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer
Tillbaka till startsidan