Under många år har andelen YH-studenter som fått jobb efter sina studier varit både hög och stabil. De senaste två åren är det så många som 93 procent som fått jobb efter avslutade studier. De allra flesta får dessutom ett jobb som överensstämmer med det de utbildat sig till.

Det är mycket vanligt att de examinerade får jobb hos en arbetsgivare där de genomfört praktiska kursmoment, ”lärande i arbete” (LIA). Drygt hälften (53 procent) fick jobb via sin LIA, vilket var i nivå med de två senaste åren.

En annan trend är att andelen elever som hade jobb redan innan de påbörjat sin yrkeshögskoleutbildning ökar. Så många som 75 procent av de som studerat under 2018 hade redan ett jobb. De flesta av dessa anger att de efter sina studier fått mer kvalificerade arbetsuppgifter.


Eva-Lena Kopparvik

Bristen på kompetens är fortsatt hög i landet och rekryteringsbehovet stort. Det bidrar till de fortsatt goda resultaten, säger Eva-Lena Kopparvik, enhetschef för planering och uppföljning vid MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.