Fruktansvärt. Hemskt. Krig. Död. Inte trodde jag att det var de orden som skulle inleda en krönika som jag skriver. Vad känns egentligen viktigt med den världsbild vi har just nu?

I ett läge när pandemin avtar, tillfälliga lagar upphävs, våren nalkas med fågelkvitter och snödroppar bryter den karga markytan.  När många med mig gladdes åt chansen att mötas igen efter år av digitala möten. När andan är framåtriktat med samverkan och hållbarhet i fokus. Då, just när läget i världen ändå kändes ljusnande så slog det största mörkret till. För även om ett orosmoln låg över oss i öst, så kändes det ändå som att vi var på rätt väg. Få var nog beredda på den ohyggliga utveckling som väntade.

I detta sammanhang känns många frågor mycket mindre viktiga än vad de gjorde tidigare. Samtidigt måste vi förhålla oss till vår egen vardag. Löner ska betalas ut, anställda kommer och går och vi kommer snart att deklarera.

Efter år av stora förändringar och påfrestningar möter vi nya utmaningar. En av de större riskerna för oss är cyberattacker, som ökar. Myndigheten för Samhällsberedskap varnar även för försök till desinformation och ökad ryktesspridning. Aldrig har det varit viktigare att vara källkritisk. Information blir allt viktigare, framför allt att säkerställa att den är korrekt.

De senaste åren gör att det är svårt att säga vad som är ett normalläge. I stället gäller det att utgå från det som förväntas. Vi vet att det snart är semesterårsskifte för många svenska företag, att förändringar av LAS närmar sig och att arbetsmarknadens parter förbereder sig inför kommande stora avtalsår.

Vårt arbete har sin gilla gång, men givetvis är vi inte oberörda. Och samtidigt som vi förfasas över rapporteringar från krigshärdar och människor på flykt, visar sig viljan att hjälpa och stå enade tydligt. Modiga människor som vågar.

Vår föränderliga värld ställer högre krav på närvaro. I organisationen, relationer och kunskapsinhämtande. Rätt information vid rätt tillfälle och förmågan att hantera den på korrekt sätt. Frågan om ledarskap aktualiseras ånyo. Fantastiska ledare har trätt fram under denna kris och ledarskap blir allt viktigare. Och inte bara ledarskap för chefer. I denna föränderliga värld blir självledarskapet allt viktigare. Oavsett vilken roll du har så kommer den att fortsätta förändras såsom den alltid har gjort. Det du kan göra är att ta kontroll över det som du kan påverka. Gällande världsläget, kom ihåg: ingen kan göra allt men alla kan göra något.