En privatpersons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning beskattas som inkomst av kapital.