Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Semesterintjänande för deltidssjuk
En anställd har varit sammanhängande sjukskriven på deltid under flera år. Sjukskrivningen har varierat mellan 25-75 procent. Hur hanteras semestern på ett korrekt sätt? Vi har inte kollektivavtal.
Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande i 180 dagar per år. Om det är sammanhängande sjukfrånvaro som pågår flera år är intjänande begränsat till 180 dagar under högst ett år. Detta gäller oavsett sjukskrivningsgrad. Det innebär att semesterintjänandet nu ska göras som om hon vore deltidsanställd. Hon tjänar alltså enbart in semester till den del hon arbetar. Eftersom hon i alla fall har arbetat något hela tiden så tjänar hon in fullt antal dagar men det är alltså värdet på semesterdagarna som enbart ska grundas på hennes närvaro. I sådana fall anger semesterlagen att man ska räkna enligt 12-procentsregeln för att få fram vad varje semesterdag är värd.
Minska arbetstid för tillsvidareanställd
Vi har en person anställd som ofta är frånvarande på grund av sjukdom och VAB, vilket gör att det fungerar dåligt på arbetsplatsen. Nu tänker vi därför anställa ytterligare en person som har likvärdig kompetens som den andre anställde. Kan vi anställa den nya personen på heltid och minska den först anställdes arbetstid till 75 procent. Hur länge måste den nyanställde arbeta innan han kan frångå turordning för att sänka arbetstiden för den först anställde?
Man kan inte ensidigt sänka arbetstiden för en anställd, det måste ske efter en överenskommelse. Det går inte heller att hävda arbetsbrist som skäl för att minska arbetstiden eftersom det dels finns arbete, dels för att arbetsgivaren tänker nyanställa en person för samma typ av arbetsuppgifter. Tyvärr är detta en situation som arbetsgivaren måste finna sig i eftersom frånvaron beror på legala skäl.
Omräkning av månadslönen eller inte
En anställd med lön på 30 000 kronor (heltid) har förkortat sin arbetstid till 75 procent på grund av vård av barn. Den anställde tar inte ut någon föräldrapenning från Försäkringskassan. Ska man på lönespecifikationen skriva den fulla månadslönen 30 000 kronor och göra frånvaroavdrag (25%) eller ska man räkna om månadslönen till 75 procent, det vill säga 22 500 kronor. Undrar också på vilket belopp som värdet av semesterdagar ska räknas?
Möjligheten att förkorta sin arbetstid med upp till 25 procent för vård av barn gäller oavsett om man tar ut föräldrapenning eller ej. Det finns inte någon generell regel för hur man i löneberäkningen hanterar just denna ledighet men vanligt är att räkna om månadslönen utifrån hur mycket man arbetar, det vill säga i detta fallet till 22 500 kronor. För annan föräldraledighet däremot utgår man vanligen från den fulla månadslönen och gör frånvaroavdrag. Detta har bland annat sin grund i att den 25-procentiga nedsättningen av arbetstiden vanligen tas ut utan föräldrapenning och därmed inte är semesterlönegrundande.

Värdet på semesterdagarna beror på när de är intjänade. Värdet ska beräknas efter aktuellt lönebelopp (30 000 kr) men räknas om efter den sysselsättningsgrad som gällt under intjänandeåret.
Hur påverkar tjänstledighet semesterintjänandet
En anställd tar ut strötimmar (tjänstledighet) istället för att använda komp/flex men visst är tjänstledighet ej semesterlönegrundande? Kommer han upp i ett visst antal timmar på ett år kan han väl då förlora semesterdagar? Det är väl bättre att nyttja kompen/flexen och sedan jobba in timmarna?
En anställd kan normalt inte ta ut tjänstledighet utan att ansöka om denna ledighet och få den beviljad. Arbetsgivaren kan neka sådan ej lagreglerad ledighet och istället säga att intjänad kompledighet i första hand ska tas ut. Om en anställd har tagit ut tjänstledighet del av dag så påverkar detta inte antalet semesterdagar. Det är enbart om ledigheten har omfattat hela dagar som det påverkar antalet semesterdagar. Man kan inte heller lägga samman antalet timmar för att på så sätt få ett antal dagar som skulle kunna reducera intjänande av semesterdagar. Däremot ska semesterlönen reduceras eftersom hen inte har arbetat fullt enligt sin sysselsättningsgrad. Beräkning av semesterlönen ska i sådana fall enligt semesterlagen ske enligt 12 procentregeln. Har ni kollektivavtal får man räkna fram en genomsnittlig sysselsättningsgrad.
Annan ledig dag
En anställd (tjänsteman) arbetar fyra dagar per vecka och är ledig på onsdagar. Denna vecka är onsdagen en helgdag. Det är alltså personens lediga dag. Har den anställde rätt att byta ledig dag till torsdag istället?
Nej tyvärr, det är inget som den anställde har rätt till. I det långa loppet jämnar detta ut sig. Det var ju till exempel helgdag på långfredagen och på Kristi Himmelfärdsdag som är en torsdag. I så fall borde personen inte vara ledig på onsdagen en sådan vecka om man skulle kräva kompensation om det är en helgdag på onsdagen som är hans ordinarie lediga dag.