Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Sjukavdragets storlek
Om en anställd har fast månadslön men går på schema som innebär olika långa dagar samt även helgarbete, hur ska då sjukavdraget samt sjuklönen beräknas? Ska sjukfrånvaro dras för den schemalagda tiden som hon egentligen skulle ha arbetat och då ge sjuklön för motsvarande tid eller ska avdraget göras som ett genomsnitt på åtta timmar per dag?
Sjukavdrag och sjuklön ska beräknas för de timmar som den anställde skulle ha arbetat om han/hon hade varit frisk, alltså inte ett genomsnitt. Under de första fjorton dagarna ges ju även sjuklönen, utöver karensdagen, i lika många timmar som sjukavdraget.
Ersättning för sparade semesterdagar
En vd som avslutar sin tjänst har inte tagit ut full semester utan har många sparade dagar. I anställningsavtalet finns en paragraf där det står att vd:n ska ansvara för att semester blir uttagen varje år, förutom de fem dagarna han har rätt att spara. Måste bolaget vägra att betala ut de överskjutande semesterdagarna?
Jag tycker att ägaren är skyddad genom den skrivning som finns i vd-avtalet. Det kan inte vara ägarens sak att vaka över att vd:n tar ut sin semesterledighet.
Semesterlönegrundande sjukfrånvaro
En anställd som har varit sjuk över 180 dagar har därefter börjat arbeta för att nu bli sjuk igen. Vad är semestergrundande för denna person? Är det 180 dagar totalt på ett år eller 180 dagar per period? Tjänar den anställde in semester igen under den andra längre sjukperioden under samma år om personen arbetat en längre period mellan sjukfrånvaron?
Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande i högst 180 dagar per intjänandeår. Den anställde tjänar alltså inte in semester igen under den andra sjukperioden under samma intjänandeår. Man kan alltså aldrig få mer än 180 dagars semesterförmåner för sjukfrånvaro per intjänandeår.
Måste försäkringar tecknas av arbetsgivaren
Finns det några krav på att arbetsgivaren ska teckna olycksfallsförsäkringar eller är det upp till arbetsgivaren?
Ett företag är inte tvunget att teckna försäkringar annat än om det framgår av ett kollektivavtal som företaget är bundet av. Det är alltså upp till arbetsgivaren. En anställd har dock alltid ett grundskydd genom den allmänna arbetsskadeförsäkringen som arbetsgivaren betalar till genom arbetsgivaravgifterna.
Frånvaroavdrag innevarande månad
En anställd har blivit sjukskriven en månad framåt. Kan arbetsgivaren dra frånvaron även för innevarande månad, det vill säga inte i efterskott som är vanligt. Har arbetsgivaren rätt att ändra avvikelseperioden hur som helst?
Ja, det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala ut för mycket lön om det är känt att den anställde är frånvarande. Finns möjlighet ska alltid lönen vara så korrekt som möjligt vilket innebär att arbetsgivaren bör dra frånvaro innevarande månad om man känner till den vid lönekörningen. Finns kollektivavtal kan den fackliga organisationen informeras.
Månadens Mest Lästa