Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Avräkning av semesterlönegrundande dagar
Föräldraledighet är semesterlönegrundande i 120 dagar men vad gäller för en anställd som väljer att vara föräldraledig del av dag, till exempel två timmar per dag de första 120 dagarna. Ska man summera ihop dessa timmar eller räknas två timmar som en dag (ett tillfälle)?
Det åtgår en hel dag av de dagar som är semesterlönegrundande oavsett frånvarons omfattning. Så är man föräldraledig två timmar en dag åtgår en av de 120 dagarna.
Är tjänstepension obligatoriskt?
Måste arbetsgivaren teckna tjänstepension för sina anställda? Det var inget som togs upp vid anställningen men frågan har ställts vid senare tillfälle. Företaget har däremot tecknat Fora-försäkring. Det finns inget kollektivavtal.
Företaget behöver inte betala någon tjänstepension, det är frivilligt såvida det inte framgår av kollektivavtal som företaget är bundet av.
Avdrag för pensionsförsäkring
Ett aktiebolag har betalat premier för tjänstepensionsförsäkringar för de anställda. Vilket års löner ska jag titta på när jag beräknar högsta möjliga avdrag för dessa premier? Kalenderåret eller bolagets brutna räkenskapsår?
Avdrag för premier till tjänstepensionsförsäkringar får enligt huvudregeln göras med 35 procent (dock högst tio prisbasbelopp) av den lön som betalats ut under bolagets beskattningsår (räkenskapsår) eller föregående beskattningsår. Som lön räknas även skattepliktiga förmåner.
Motionsutrustning i bostaden
Ett företag funderar på att köpa in motionscyklar som personalen ska få låna hem och använda i bostaden. Det skulle vara effektivt och tidsbesparande för både de anställda och arbetsgivaren. Kan det räknas som sådan motion av enklare slag som är skattefri för den anställde?
Nej, om arbetsgivaren tillhandahåller motionsutrustning i den anställdes bostad räknas det normalt som en skattepliktig förmån. Det gäller i princip alla former av motionsutrustning. Inte bara cykel utan även till exempel motionsband, skivstång och hantlar.

Enligt Skatteverket kan dock enklare utrustning tillfälligt förvaras i bostaden utan att det anses som en förmån. Som exempel nämner man gåstavar i samband med att de används vid motion till och från arbetet. Undantag från skatteplikt bör enligt Skatteverket även gälla om arbetsgivaren tillhandhåller utrustning i bostaden för en anställd som på grund av funktionshinder har svårigheter att utföra friskvårdsaktivitet på annan plats.
Elbil som förmånsbil
Jag har en kund som har en elbil som förmånsbil. Jag har hört att man får dra av 9,50 kr per mil avseende resor till och från jobbet om man uppfyller de villkoren. Stämmer detta? Det kan väl även bli ett problem om man laddar bilen på jobbet inför hemresan. Är det en förmån?
För förmånsbil som drivs med annat drivmedel än diesel får avdrag för resa till och från jobbet göras med 9,50 kronor per mil. Det framgår av 12 kap. 29 § inkomstskattelagen.

När det gäller drivmedelsförmån står följande i Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015, SKV M 2014:18:

”Förmån av drivmedel redovisas separat från bilförmånsvärdet. Om det i bilförmånen ingår drivmedel ska denna förmån vid den anställdes beskattning beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2 av den mängd drivmedel som kan antas ha förbrukats för bilens totala körsträcka under den tid den anställde haft bilförmån.

Regeln gäller alla drivmedel, det vill säga även el och andra miljöbränslen. Om en anställd med förmånsbil som kan drivas med el laddar den på arbetsplatsen eller i övrigt på arbetsgivarens bekostnad uppkommer således en skattepliktig drivmedelsförmån. Förmånen redovisas månatligen med 120 procent av beräknat marknadsvärde av den elförbrukning som avser privat körning”.
Månadens Mest Lästa