Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Underskrift av dödsboets deklaration
Min far avled under 2014. Kan min mor skriva under den inkomstdeklaration som dödsboet ska lämna i år?
Dödsboets deklaration ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare, det vill säga din mor som efterlevande maka och din fars övriga arvingar som normalt är barnen. Det räcker dock att en dödsbodelägare skriver under om denne har fått fullmakt från de andra delägarna.
Moms på presentkort
Ett kundföretag tänker börja sälja presentkort. När ska moms redovisas för sådan försäljning?
Det finns två typer av presentkort. Presentkort som anger exakt vilken sorts vara eller tjänst som fås i utbyte, vem som är leverantör av varan eller tjänsten och i vilket land omsättningen sker i utbyte mot presentkortet kallas enfunktionsvoucher. För sådant presentkort ska säljaren redovisa moms redan när kortet säljs. Det gäller till exempel lunchkupong som endast kan lösas in av den restaurang som säljer kupongen.

Presentkort som inte uppfyller dessa krav kallas flerfunktionsvoucher. För sådant presentkort ska moms i stället redovisas i samband med att varan levereras eller tjänsten tillhandahålls oavsett om betalning erhållits tidigare.
Skadade glasögon
Om en anställds glasögon går sönder i arbetet, kan företaget ersätta dessa utan att det uppstår någon förmån?
Det beror på vem som orsakat skadan på glasögonen.

Skatteverket har i ett ställningstagande 2008-12-11 skrivit att ersättning som en arbetsgivare betalar till en anställd är skattefri om den kompenserar den anställde för skada på personlig egendom till följd av skadegörelse eller olyckshändelse som förorsakats av annan än den anställde. Kravet är att skadan skett under den anställdes yrkesutövning. Skattefriheten motiveras med att det inte innebär någon förmån för den anställde att i en sådan situation få förstörd eller skadad egendom ersatt. Ersättningen gör enbart att den anställde hålls skadeslös.

Skatteverket framhåller samtidigt att ersättning för skador på personlig egendom som den anställde vållat själv primärt ska ses som skattepliktig lön.
Kostnadsersättning till styrelseledamot
Kan man betala ut ersättning till en ledamot i en bolagsstyrelse för hans direkta utlägg avseende till exempel flygbiljetter till och från styrelsemöten?
Ja, en styrelseledamot anses ha bostaden som tjänsteställe. Det innebär att det går bra att betala ut ersättning för direkta utlägg för resor till styrelsemöten utan förmånsbeskattning eftersom det är fråga om tjänsteresor.
God redovisningssed − byggnader i en bostadsrättsförening
Kan det vara god redovisningssed att tillämpa progressiv avskrivning på byggnaderna i en bostadsrättsförening?
Progressiv avskrivning innebär som avskrivningsmetod att företaget (i detta fall en bostadsrättsförening) gör bedömningen att den ekonomiska nyttan med att använda tillgången kommer att vara större i slutet av nyttjandeperioden än i början. Då man i denna bedömning inte får ta in faktorer som förändringar i penningvärde eller efterfrågan så torde det innebära att för en förening som har full nyttjandegrad (alla lägenheter/radhus uthyrda) så kan det aldrig vara god redovisningssed att tillämpa progressiv avskrivning.