Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Måltidsförmån vid ledningsgruppsmöte
Vi som tillhör ledningsgruppen på mitt företag har möte varje tisdag. Vid dessa möten diskuteras frågor som rör den löpande verksamheten. Mötena avslutas med en gemensam lunch som företaget bjuder på. Ska vi förmånsbeskattas för dessa måltider?
Ja, måltiderna vid ledningsgruppens möten är skattepliktiga eftersom mötena avser det löpande arbetet och hålls med korta mellanrum. Schablonvärdet för en fri lunch under 2019 uppgår till 98 kronor.
För hög debitering av F-skatt
Jag har haft en enskild firma några år. Varje år har jag fått tillbaka på skatten. Jag betalar alltså in för mycket i preliminär F-skatt. Kan jag begära att Skatteverket ändrar min F-skatt nu under innevarande beskattningsår?
Ja, du kan när som helst under året lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket för att ändra beräkningen av debiterad F-skatt. Du kan dessutom göra det flera gånger under året om du har svårt att förutse kommande inkomstförändringar.
Utskrift av verifikationer
Vi har på byrån börjat skriva ut färre verifikationer på papper och undrar nu hur det blir med följden i verifikationspärmen. Vi har olika verifikationsserier för leverantörsfakturor och betalningar samt kundfakturor och betalningar men resten ligger i samma serie. Om vi då inte skriver ut periodiseringar och momsrapporter på papper, är det ok med glapp i numren i pärmen?
Det går bra. Det ska i så fall framgå av systemdokumentationen och arkivplanen vilken sorts verifikationer som finns i pappersform respektive vilka som finns i elektronisk form. På så sätt blir det tydligt var man ska förvänta sig glapp i serien. Om det inte finns en tydlig uppdelning för vilken sorts verifikationer som arkiveras på det ena eller andra sättet kan det vara tydligare med olika serier.
När ska aktieägartillskott redovisas?
Jag har en kund som den 30/12 tog beslut om ett villkorat aktieägartillskott. Pengarna redovisades dock på bankkontot först den 2/1 på grund av helgdag. Kunden har nu bokslut per 31/12 och jag undrar hur jag kan bokföra aktieägartillskottet i årsredovisningen?
Ett erhållet aktieägartillskott ska redovisas när utfästelsen erhålls och om vi förstår dig rätt så lämnades utfästelsen den 30/12.

Du skriver inte vilket regelverk som företagets tillämpar men i K2 finns en särskild skrivning i punkt 15.5 som anger att om utfästelsen erhålls efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen avges så får aktieägartillskottet också tas upp.
Skanning – Elektroniskt och papper
Klienter som skannar in leverantörsfakturor med attest, kontering och löpnummer – behöver de spara detta i pappersformat?
När det gäller räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan ska den sparas i den form som den togs emot. Det framgår av 7 kap. 1 § bokföringslagen. Om fakturan har tagits emot på papper ska den alltså sparas på papper. Detta även om den har skannats in.

Det finns sedan en lagparagraf som anger att om företaget har fört över från ett material till ett annat (till exempel skannat in ett pappersdokument) behöver det ursprungliga materialet bara sparas de första tre åren. Därefter kan pappret slängas och det räcker med att bara spara den skannade kopian.

Under den tid som företaget har både det ursprungliga pappret och den inskannade kopian ska det gå att hitta pappersfakturan utifrån den skannade kopian och tvärtom. Det framgår av punkt 7.6 i Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring.