Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Semesterersättning på provision
Ett företag har betalt ut provision löpande varje månad utöver vanlig fast månadslön. Denna grundar sig på gjorda affärer föregående halvår och betalas ut med lika mycket varje månad tills ny avstämning görs. För det senaste semesteråret är det dock inte utbetalt någon semesterersättning på provisionen. Är företaget skyldig att betala ut semesterersättning för detta? Det har inte avtalats om någon semesterersättning men inte heller står det att det ska utbetalas någon.
Ja arbetsgivaren är skyldig enligt lag att betala semesterersättning på all utbetald lön, oavsett det är månadslön, provision, timlön, ackord eller annan form av ersättning för utfört arbete. Det är inget man behöver avtala om utan, som sagt, en skyldighet enligt lag att den anställde ska få denna ersättning. Ersättningen ska enligt lag betalas ut senast en månad efter intjänandeårets slut.
Provision till bara vissa anställda
Arbetsgivaren vill betala ut bonus till sina anställda. Kan man utesluta personal och bara ge det till vissa befattningshavare?

Lönesättning är något som arbetsgivaren i princip helt bestämmer över, såvida inte kollektivavtal eller liknande säger annat. Det går med andra ord bra att ge bonus till endast vissa personer, motivet kan ju vara resultatorienterat eller motiverat av andra sakliga orsaker. Man bör dock ha diskrimineringslagstiftningen i åtanke så det inte till exempel är på grund av kön eller annan diskrimineringsgrund som gör att man utesluter någon grupp.
Semesterintjänande vid ledighet del av dag
När man är tjänstledig hela dagar så är det ju frånvaro som reducerar semesterintjänandet men hur räknar man semester om en person är tjänstledig endast några timmar per dag?
Det är endast tjänstledighet utan lön hela dagar som minskar antalet intjänade betalda semesterdagar, dock blir semesterlönen lägre. Om man följer semesterlagen (dvs om man inte har kollektivavtal) så ska 12 procentregeln användas för uträkning av semesterlönen i de fall den anställde har frånvaro som påverkar semesterintjänandet. Har man kollektivavtal får man som regel räkna ut en genomsnittlig sysselsättningsgrad för de semesterdagar som tjänas in under det aktuella intjänandeåret. Denna procentsats får sedan användas för att räkna om lönen vid uttag av de dagar som är intjänade med en lägre sysselsättningsgrad.
Ny sjuklöneperiod efter ­föräldraledighet?
Vi har en anställd som varit sjuk i många år (mer än 3 år) på 100 procent. Hon blev sedan föräldraledig på 100 procent och därefter åter sjuk men nu på 75 procent. Ska sjukskrivningen på 75 procent generera en ny karensdag och en ny sjuklöneperiod? Tjänar den anställde in någon semester efter föräldraledigheten eftersom personen arbetar 25 procent och är sjuk 75 procent?
Det finns en begränsningsregel som innebär att om personen är sjukfrånvarande, på hel- eller deltid, mer än ett helt intjänandeår så tjänar man därefter inte in någon semester annat än om arbete utförs till någon del. Arbete ger alltså alltid rätt till semesterlön, i detta fall 25 procent.
Gäller god tro om dubbel lön har utbetalats?
Jag har upptäckt att i senaste lönekörningen har en lön blivit dubbel. Den anställde har blivit informerad om detta men säger sig inte ha förstått att det har blivit dubbelt vilket innebär att han inte har pengar att betala tillbaka. Får företaget upprätta en avbetalningsplan eller hur hanterar man detta?
En anställd har skyldighet att kontrollera sin lön och om något är fel höra av sig till arbetsgivaren. Att han har fått dubbel lön borde märkas så att till exempel hävda god tro torde inte vara möjligt. Jag tycker ni ska skicka en faktura till honom men att man kan komma överens om att han betalar tillbaka beloppet på till exempel sex månader, i vart fall innan årets slut med tanke på kontrolluppgift och skatt.