Det världsläge som vi har just nu gör att vi behöver hitta ljuset i vardagen. Att kunna njuta av solen även när otäcka skuggor faller över oss. För visst är det härligt när försommaren gör entré. Det är som att mångas humör stiger i takt med temperaturen. Dyster blir yster. Samtidigt är det i varje fall för mig årstiderna och den variation de erbjuder som är charmen med det svenska klimatet. Efter regn kommer solsken. Och efter solsken kommer regn. På samma sätt är ju livet. Både privat och yrkesmässigt. Det varierar på många sätt.

Det finns områden där omväxling inte uppskattas lika mycket. Som när P27 kommer på tal. Få hoppas jag nu har undgått att det sker någonting på banksidan, när den största förändringen på femtio år pågår. Där har det utvecklats lite för många varianter från de olika bankerna. I det här fallet jobbar vi på Srf konsulterna för att stävja den variationen och förtydliga vad som gäller. Tillsammans i Srf Lönsam och med Transformationsprogrammet försöker vi få till den bästa möjliga implementeringen när vi i första steget byter filformat och sedan hela betalningsinfrastrukturen.

Säkra banksystem gynnas vi alla av. Det blir förändringar som påverkar löneprocessen, och förändringar är inte alltid enkla. Vad som underlättar då är att ha bra rutiner. Det som krävs nu är att se över rutinerna så att de även matchar framtida hantering.

Hantering av bankkontonummer är ett exempel. Vi vet att många har utmaningar i att få in rätt bankkontonummer vid anställning, och att falska byten av bankkontonummer är ett vanligt sätt för bedragare att försöka tillskansa sig pengar. Samtidigt finns risken för andra typer av angrepp som gör att det måste finnas en backup för att kunna göra utbetalningar om det uppstår problem i driften.

Som en del av en kontinuitetsplan är möjligheten till bankutbetalningar kritiska. Vi lever i ett nästintill kontantfritt samhälle, där till och med en värdeaviutbetalning kan bli en utmaning att använda sig av. Eller att hantera stora summor pengar, framför allt som privatperson. Det kan tyckas stelbent med alla uppgifter som krävs men vi vet att om det inte hanteras rätt så gnuggar penningtvättarna händerna av förtjusning.

Hur lön ska förhålla sig till just det regelverket är inte helt tydligt, och det området har Srf konsulternas SALK-gruppering satt under lupp. I kombination med visselblåsardirektivet är det vägarna fram för den som vill göra rätt för sig, om oegentligheter uppdagas.

Såsom sommaren närmar sig gör även de nya lagarna inom arbetsrättsområdet. LAS med en moderniserad arbetsrätt, där vissa begrepp byts, reglerna för turordning justeras och sedan arbetsvillkorsdirektivet från EU som anpassas in i den svenska lagstiftningen. Inom det här området vill man inte trampa snett, det kan bli kostsamt på många sätt.

Sammantaget så kan man konstatera att just rutinerna vid nyanställning kräver en översyn. För nyanställer gör många just nu, vi har en lägre arbetslöshet och fler i arbete samtidigt som det finns en allt tydligare kompetensbrist inom flera yrkesområden. Inte minst inom våra branscher.

Att fortsätta sin utveckling i yrkesrollen är avgörande. Något som inte minst behovet av omställning-och kompetensstöd, och omställningsstudiestödet vittnar om.

Sommar och semester hör ihop. För de allra flesta. Så se till att använda den för det som den är avsedd för. Återhämtning. Tid för reflektion. Så hoppas vi på att vi får både regn och sol. För variation förnöjer.