Från och med januari 2017 kan det bli dyrare med representation om regeringens förslag om slopad avdragsrätt för representation går igenom.

Enligt regeringens förslag slopas avdragsrätten vid inkomstbeskattning för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för ”enklare förtäring av mindre värde”. Vad som menas med enklare förtäring specificeras inte närmare.

Lagförslaget föreslås träda i kraft från och med den första januari 2017 och regeringen beräknar att slopandet av avdragsrätten ger drygt 640 miljoner kronor extra i statskassan det första året och därefter nästan en miljard kronor årligen. I promemorian motiveras förslaget med att man bland annat vill få till skatteregler som är förenliga med EU-rätten och att förenkla tillämpningen.

Regeringen får nu skarp kritik från flera håll. Organisationen Företagarna anser att förslaget blir en direkt skattehöjning för Sveriges småföretag. Enligt Företagarnas vd Günther Mårder är representation en nödvändighet när det gäller att bygga relationer, för i synnerhet småföretagare.

– Småföretagare har inte representation för att det är roligt eller billigt, säger han. Man är hela tiden ute efter nya intäkter för att skapa en stabil rörelse. Jag tror att man hellre hade stannat hemma hos familjen, säger han.

Att förslaget riktas mot små företag förklarar Günther Mårder med att stora företag kan paketera om sin representation, till exempel som konferensresor, och ändå få avdrag. En möjlighet små företag saknar.

Kritiken mot förslaget delas av Liberalerna och Moderaterna.

– Det här är ytterligare ett exempel på att regeringen inte förstår företagens villkor. Det är svårt att se varför man skiljer ut representation från övriga kostnader som till exempel resor på det här sättet, säger Matts Persson, skattepolitisk talesperson för Liberalerna.

– Sverige står inför två stora utmaningar – mycket hård konkurrens från andra länder och att vi har ett läge där många måste in på arbetsmarknaden. Att då höja bolagsskatten med en miljard kronor är helt fel tajming och hämmar tillväxten och möjligheten att skapa arbetstillfällen, säger Moderaternas skattepolitiska talesman Niklas Wykman.

Leif Jakobsson, socialdemokratisk vice ordförande i Skatteutskottet, tycker inte att förslaget missgynnar småföretagare.

– Finansdepartementets uppfattning är att det varken gynnar eller missgynnar en speciell företagsgrupp, säger han och påpekar att det än så länge bara är en promemoria som nu läggs ut på remiss.

Källa: di.se