Sju av tio arbetar trots att de känner sig sjuka. Fyra av tio upplever krav på att vara anträffbara på telefon på sin fritid. Det visar den rikstäckande rapporten ”Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2” från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har tagit reda på hur sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. Av de tillfrågade hade cirka sju av tio arbetat en gång eller mer det senaste året trots att de var sjuka. Bland dem som utmärkte sig fanns fritidspedagoger, förskolelärare och grundskollärare samt dem på ledningsnivå inom stora och medelstora företag och myndigheter.

– Det är riskabelt att sätta hälsan på undantag. Arbetsgivarna behöver ta den här signalen på allvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Så många som varannan sysselsatt säger att han/hon har för mycket att göra. Återigen utmärker sig yrken inom utbildning samt hälso- och sjukvårdsspecialister. Fyra av tio sysselsatta upplever att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska vara anträffbara per telefon på fritiden. De som toppar statistiken finns inom ledningen på stora och medelstora företag, på myndigheter samt försäljare.

Var tredje tillfrågad känner sig tvungen att ta med jobb hem, dra in på lunchen och arbeta över minst en gång per vecka. Branscher som utmärker sig är arbete på ledningsnivå inom bland annat stora företag, specialister inom bland annat hälsa och sjukvård samt dem inom utbildning, särskilt grundskolelärare.

Andelen som minst en dag varje vecka är uttröttade i kroppen eller känner sig trötta och håglösa har ökat sedan 2013. Ökningen har främst skett bland män under 50 år.

Hela rapporten hittar du här >>

Källa: Allt om lön