Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Framgångsrika kvinnor betalar ofta ett högt pris

Kvinnor som vill satsa på en yrkeskarriär får tyvärr ofta höra kritiska kommentarer om hur de kombinerar yrkeslivet och föräldraskap. Entreprenören Therese Albrechtson har samlat in berättelser och skrivit boken ”Dålig mamma eller superkvinna?”.

Att som kvinna kombinera familjelivet med en yrkeskarriär innebär inte bara ett fullspäckat schema och tidspress. Omgivningens krav, fördomar och tyckande hur man borde leva är också i högsta grad tärande. Antingen blir man skuldbelagd eller ses som en dålig mamma om man satsar på yrket. Eller också förväntas man fortsätta jobba i samma utsträckning som tidigare och möts av oförstående om man vill gå ner i arbetstid eller när barnen är sjuka. Ingen lätt ekvation.

När Therese Albrechtson blev mamma blev hon varse något hon inte tänkt på tidigare. När hon reste bort för att arbeta fick hon nedlåtande kommentarer medan hennes man fick beröm för att han tog hand om sina barn under några dagar.

Jag provocerades av att jag blev så skuldbelagd medan min man blev hyllad och började diskutera det här med några vänner, säger Therese Albrechtson i en intervju till Dagens Nyheter.

Ju fler hon pratade med, desto tydliga blev mönstret, många kvinnor hade upplevt samma sak. Då föddes idén om att skriva en bok och resultatet blev ”Dålig mamma eller superkvinna?”, som hon skrivit tillsammans med journalisten Maria Otterling. Gemensamt för kvinnorna i boken är att de klarat att prestera på topp samtidigt som de har barn och omgivningens tryck att ta hand om. De ses som förebilder av andra kvinnor som också kämpar för att klara alla krav.

Men i boken vittnar kvinnorna om hur svårt det är att kombinera föräldraskapet med ett aktivt och krävande yrkesliv. Många av dem har också tvingats ta emot sårande och nedlåtande kommentarer som ofta går ut på att de brister som mammor eftersom de arbetar.

Therese Albrechtson skriver även om när hon själv inte orkade mer utan gick in i väggen. Att fortsätta karriären och samtidigt leva upp till bilden av hur en småbarnsmamma ska vara har ett högt pris som många kvinnor tvingas betala.

Text: Tina Sjöström
Källa: dn.se

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan