Den 31 mars trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Dessa handlar bland annat om krav och resurser i arbetet, ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Sjukskrivningar till följd av psykiska diagnoser, där stress är vanligaste orsaken, fortsätter att öka. För att försöka komma till rätta med detta och anpassa arbetsmiljön till dagens förhållanden har arbetsmiljöverket utformat nya föreskrifter för arbetsgivare. Alla arbetsgivare har ansvar att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och dessa nya föreskrifter ska förtydliga vad som krävs.

Det ska kännas bra att gå till jobbet. I arbetsmiljölagen står det att i en god arbetsmiljö ska arbetsförhållandena vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. Som anställd är du i din tur skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om du upptäcker något som är fel.

Vanliga frågor och svar om arbetsmiljö:

Det är för stressigt på mitt jobb, vad ska jag göra?
Det är viktigt att du talar med din chef om stressen innan det går för långt. Chefen har ansvar för att hjälpa dig med prioriteringar och att upprätta en handlingsplan för att skapa en bättre situation för dig. Om du inte får gehör bör du tala med ditt skyddsombud eller ditt fackliga ombud.

Får jag arbeta in fikarasterna och sluta tidigare i stället?
Nej, fikarast räknas som arbetstid och den tiden går inte att arbeta in för att sluta tidigare. Reglerna om paus, som fikarast heter, finns i arbetstidslagen. I den framgår det att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs.

Hur lång tid i förväg måste arbetsgivaren meddela att jag ska arbeta övertid?
Arbetstidslagen säger inget om i hur god tid arbetsgivaren måste meddela dig att arbeta övertid. Däremot regleras detta ibland i kollektivavtal. Kolla därför med din lokala fackliga representant vad som gäller för dig.

Jag blir mobbad på min arbetsplats, vad ska jag göra?
Din arbetsgivare är ansvarig för att den som blir utsatt för mobbing och kränkning får det stöd som behövs. Mobbingen kan vara ett tecken på att flera på ditt jobb mår dåligt.

Det är viktigt att du:

  • Skriver ner det som inträffar och när det händer.
  • Säger ifrån, om det är möjligt.
  • Berättar för din chef eller en annan överordnad chef vad som har hänt, så tidigt som möjligt. Du kan begära att chefen gör en utredning.

Källa: vision.se