Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Rekordresultat för yrkeshögskolan

Senaste rapporten visar att 93 procent av de som tog en YH-examen 2016 har fått jobb. Av dessa var det sju av tio som också fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Det goda resultatet kan få följdeffekter och gynna hela arbetsmarknaden.

Ett av yrkeshögskolans syften är att ge arbetslivet rätt kompetens. Enligt rapporten ”Studerandes sysselsättning 2017” hade 93 procent av de som examinerades 2016 jobb året efter. Dessutom har dessa personer fått erbjudande om jobb väldigt snart efter examen. Inom en månad hade 80 procent av dem fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent.

Nu görs också en storsatsning på fler utbildningar och utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolan spelar en viktig och växande roll för svenskt arbetsliv. Även om konjunkturen är fortsatt god i Sverige krävs medarbetare med rätt kompetens för att företag ska kunna växa, säger Thomas Persson, yrkeshögskolans generaldirektör.

Han menar också att yrkeshögskolans goda resultat inte bara gynnar studenterna som får jobb och företagen som får kvalificerade medarbetare, nej även de som vill in på arbetsmarknaden gynnas.

– När yrkeshögskolan får människor att utbilda sig och ta ett steg i karriären skapas nya möjligheter för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Min förhoppning är att yrkeshögskolans resultat ska bidra till en ökad rörlighet som gynnar ungdomar och nyanlända.

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan