Rekordresultat för yrkeshögskolan

Senaste rapporten visar att 93 procent av de som tog en YH-examen 2016 har fått jobb. Av dessa var det sju av tio som också fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Det goda resultatet kan få följdeffekter och gynna hela arbetsmarknaden.

Ett av yrkeshögskolans syften är att ge arbetslivet rätt kompetens. Enligt rapporten ”Studerandes sysselsättning 2017” hade 93 procent av de som examinerades 2016 jobb året efter. Dessutom har dessa personer fått erbjudande om jobb väldigt snart efter examen. Inom en månad hade 80 procent av dem fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent.

Nu görs också en storsatsning på fler utbildningar och utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolan spelar en viktig och växande roll för svenskt arbetsliv. Även om konjunkturen är fortsatt god i Sverige krävs medarbetare med rätt kompetens för att företag ska kunna växa, säger Thomas Persson, yrkeshögskolans generaldirektör.

Han menar också att yrkeshögskolans goda resultat inte bara gynnar studenterna som får jobb och företagen som får kvalificerade medarbetare, nej även de som vill in på arbetsmarknaden gynnas.

– När yrkeshögskolan får människor att utbilda sig och ta ett steg i karriären skapas nya möjligheter för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Min förhoppning är att yrkeshögskolans resultat ska bidra till en ökad rörlighet som gynnar ungdomar och nyanlända.

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan