Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

Rekordresultat för yrkeshögskolan

Senaste rapporten visar att 93 procent av de som tog en YH-examen 2016 har fått jobb. Av dessa var det sju av tio som också fått mer kvalificerade arbetsuppgifter efter sin utbildning. Det goda resultatet kan få följdeffekter och gynna hela arbetsmarknaden.

Ett av yrkeshögskolans syften är att ge arbetslivet rätt kompetens. Enligt rapporten ”Studerandes sysselsättning 2017” hade 93 procent av de som examinerades 2016 jobb året efter. Dessutom har dessa personer fått erbjudande om jobb väldigt snart efter examen. Inom en månad hade 80 procent av dem fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent.

Nu görs också en storsatsning på fler utbildningar och utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolan spelar en viktig och växande roll för svenskt arbetsliv. Även om konjunkturen är fortsatt god i Sverige krävs medarbetare med rätt kompetens för att företag ska kunna växa, säger Thomas Persson, yrkeshögskolans generaldirektör.

Han menar också att yrkeshögskolans goda resultat inte bara gynnar studenterna som får jobb och företagen som får kvalificerade medarbetare, nej även de som vill in på arbetsmarknaden gynnas.

– När yrkeshögskolan får människor att utbilda sig och ta ett steg i karriären skapas nya möjligheter för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Min förhoppning är att yrkeshögskolans resultat ska bidra till en ökad rörlighet som gynnar ungdomar och nyanlända.

Text: Tina Sjöström

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan