Ett av yrkeshögskolans syften är att ge arbetslivet rätt kompetens. Enligt rapporten ”Studerandes sysselsättning 2017” hade 93 procent av de som examinerades 2016 jobb året efter. Dessutom har dessa personer fått erbjudande om jobb väldigt snart efter examen. Inom en månad hade 80 procent av dem fått jobb och inom ett halvår var siffran uppe i 92 procent.

Nu görs också en storsatsning på fler utbildningar och utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolan spelar en viktig och växande roll för svenskt arbetsliv. Även om konjunkturen är fortsatt god i Sverige krävs medarbetare med rätt kompetens för att företag ska kunna växa, säger Thomas Persson, yrkeshögskolans generaldirektör.

Han menar också att yrkeshögskolans goda resultat inte bara gynnar studenterna som får jobb och företagen som får kvalificerade medarbetare, nej även de som vill in på arbetsmarknaden gynnas.

– När yrkeshögskolan får människor att utbilda sig och ta ett steg i karriären skapas nya möjligheter för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Min förhoppning är att yrkeshögskolans resultat ska bidra till en ökad rörlighet som gynnar ungdomar och nyanlända.