Det omdebatterade och kritiserade ”växa-stödet” som infördes vid årsskiftet har av många remissinstanser ansetts rikta sig till fel målgrupp. Eftersom det bara kan tillämpas för de som driver sitt företag som enskild firma – en företagsform som inte lämpar sig speciellt bra när man ska anställa – har många påpekat att man på det sättet ”lurar” enskilda näringsidkare att anställa utan att veta vilka konsekvenser det får. Enskild firma är en företagsform med obegränsat ekonomiskt ansvar för den enskilde personen. Innan man tar steget att växa är det vanligt att man först bildar om till aktiebolag.

Den 15 mars kom så ett för småföretagare viktigt förslag om att utvidga växa-stödet till att gälla även de som bedriver sitt företag som handels- och aktiebolag. Förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2018 och ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Växa-stödet innebär att enmansföretagare får sänkt arbetsgivaravgift vid anställning av sin första medarbetare, från dagens cirka 31 procent till drygt 10 procent. Stödet gäller vid en månadslön på upp till 25 000 kronor och i högst 12 månader.