Recept på att komma till rätta med stress och överbelastning är ofta mindfulness och olika typer av självhjälp. Det här räcker sällan, för att förhindra allvarlig utbrändhet måste du plocka bort orsaken till problemet. Och ju längre tid man låter problemen pågå, desto längre tid tar det att komma tillbaka.

Problemen med stressrelaterade sjukdomar fortsätter att öka. I mars 2016 publicerade Arbetsmiljöverket en rapport som visade att antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat hög arbetsbelastning ökat med 70 procent på fyra år. Vad det beror på verkar ingen riktigt ha svaret på. En teori är att stressen ökar när ekonomin går bra, eftersom förväntningar och krav på prestation då stiger.

Det finns flera varningssignaler att se upp för och en av dem är längre perioder med sömnproblem. Sover man dåligt, eller inte alls, så slutar kroppens återhämtningsfunktion att fungera. Innan sömnproblemen blir akuta har de ofta föregåtts av perioder med ökad belastning, ofta både på jobbet och i hemmet, vilket leder till att man blir spänd, stressad och irriterad. Det är vanligt med mardrömmar, att man vaknar tidigt och är uppe i varv redan från början. Håller det på för länge tar snart bränslet i systemet slut.

Att många hamnar i utbrändhet trots tidiga varningssignaler beror ofta på att man vill visa sig duktig och bli ansedd. Man säger ja till för mycket och har svårt att be om hjälp. Mindfulness och individbehandling är populära metoder för att komma till rätta med problemet men är situationen svår hjälper det inte nämnvärt. Man måste plocka bort orsaken till problemet vilket betyder minskad arbetsbelastning.

Det bästa är om man kan återhämta sig varje dag, genom att frigöra tid efter jobbet. Enligt vetenskapliga studier går det bra att arbeta under hög stressnivå en hel vecka, så länge helgen är ledig. Om helgen däremot inte räcker till för återhämtning är man sannolikt på väg mot ett utmattningssyndrom.

Symtom för utmattningssyndrom

  • Lättirriterad, orolig och nedstämd. Det är också vanligt att man har ångest.
  • Försämrat minne, koncentrationssvårigheter, problem med att planera och genomföra uppgifter.
  • Svårt att somna och/eller många uppvaknanden under natten.
  • Energilöshet, trötthet som är svår att vila bort, utmattning.
  • Hjärtklappning, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck, värk, överdriven ljudkänslighet.

Källa: DN ekonomi