Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer. Det innebär en ökning i framtidstro jämfört med hösten 2017.

Sveriges allra mest optimistiska småföretagare hittar vi inom handel. Där tror så många som 61 procent på en ökad försäljning framöver. Minst tro på framtiden har man i branscherna vård och omsorg samt skola och utbildning som återfinns på de två sista platserna i undersökningen. Förmodligen en återspegling av den senaste debatten om vinstbegränsningar i de så kallade välfärdsföretagen.

När det ekonomiska klimatet i Sverige ska diskuteras ligger ofta fokus på de större företagen. Men eftersom 99 procent av landets företag har färre än 50 anställda fokuserar Vismas Affärsbarometer på just småföretagare. Det ekonomiska läget speglar högkonjunkturen och det ser ljust ut för många småföretagare. Orsaker till förväntad ökad försäljning bland landets småföretag, oavsett bransch, anges bland annat vara fler försäljningskanaler, ökad intern kapacitet och ett förbättrat produktutbud.

– De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Den växande optimismen ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning. Förhoppningsvis även inom redovisning och revision, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressuttalande.

Text: Tina Sjöström

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer
Tillbaka till startsidan