Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer. Det innebär en ökning i framtidstro jämfört med hösten 2017.

Sveriges allra mest optimistiska småföretagare hittar vi inom handel. Där tror så många som 61 procent på en ökad försäljning framöver. Minst tro på framtiden har man i branscherna vård och omsorg samt skola och utbildning som återfinns på de två sista platserna i undersökningen. Förmodligen en återspegling av den senaste debatten om vinstbegränsningar i de så kallade välfärdsföretagen.

När det ekonomiska klimatet i Sverige ska diskuteras ligger ofta fokus på de större företagen. Men eftersom 99 procent av landets företag har färre än 50 anställda fokuserar Vismas Affärsbarometer på just småföretagare. Det ekonomiska läget speglar högkonjunkturen och det ser ljust ut för många småföretagare. Orsaker till förväntad ökad försäljning bland landets småföretag, oavsett bransch, anges bland annat vara fler försäljningskanaler, ökad intern kapacitet och ett förbättrat produktutbud.

– De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Den växande optimismen ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning. Förhoppningsvis även inom redovisning och revision, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressuttalande.

Text: Tina Sjöström

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan