Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar. I den senaste mätningen landar vi på ett NMI – Nöjd MedlemsIndex, på 7,7 av 10, vilket är en ökning sedan föregående mätning.

Under Q1 2018 genomfördes Srf konsulternas medlemsenkät där vi mäter NMI, Nöjd MedlemsIndex. En enkät gick ut till våra Auktoriserade Redovisningskonsulter och en till våra Auktoriserade Lönekonsulter. En tredjedel av våra medlemmar var med och bidrog genom att svara på enkäterna, vilket vi är mycket glada för.

Resultatet visar att de allra flesta är nöjda med sitt medlemskap även om det finns förbättringsområden. Extra kul är det att många medlemmar gärna rekommenderar andra att bli medlemmar hos Srf konsulterna. NMI för våra Auktoriserade Redovisningskonsulter gav resultatet 7,5 och NMI för våra Auktoriserade Lönekonsulter gav hela 7,9 av 10 möjliga, där 1 är mycket missnöjd och 10 är mycket nöjd. När vi slår samman båda enkäterna får vi ett NMI på 7,7 vilket är en ökning med 0,2 från föregående mätning.

Resultaten skiljer sig främst gällande frågan hur väl vi lyckats med vårt arbete i utvecklingen av yrkesrollen, där lönekonsulterna ger högre betyg än redovisningskonsulterna. Inte helt oväntat eftersom det hänt väldigt mycket på lönesidan på kort tid. Auktorisation inom lön och vårt arbete med att synliggöra de viktiga lönefrågorna på marknaden börjar ge resultat.

På frågan om hur nöjda våra medlemmar är med våra utbildningar kan vi utläsa en tydlig ökning mot tidigare år, vilket är otroligt kul att se. Vår fortsatta satsning på onlinekurser är ett av de lyckade koncepten som både ökat tillgängligheten och sparat kostnader för kursdeltagarna.

I resultatet kan vi också ringa in områden med förbättringspotential. Exempelvis att vi behöver öka kännedomen om yrkesrollerna ytterligare och se till att vi får en lagstiftning som underlättar digitaliseringen. Att kunna erbjuda våra medlemmar en bra och snabb medlemsservice är ytterligare ett område. Detta är en mycket viktig input till att förbättra vårt stöd till medlemmarna.

De viktigaste frågorna som våra medlemmar vill att vi arbetar med är i prioriterad ordning:

1. Bevaka branschfrågor.

2. Driva frågor med syfte att utveckla branschen i positiv riktning.

3. Ta fram smarta stöd och verktyg för branschen.

Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter och våra Auktoriserade Lönekonsulter prioriterar samstämmigt dessa aktiviteter som topp tre. Det är också de områden vi kommer att ha extra starkt fokus på i vårt arbete framåt.

På fjärde plats kommer marknadsföring av yrkesrollerna samt nyttan med auktorisationen. Här har vi en del gemensamt arbete att göra. En av de viktigaste aktiviteterna i marknadsföringsarbetet är våra medlemmars och medlemsföretags egen profilering av auktorisationen, vår tydliga kvalitetsstämpel ut mot marknaden. Auktorisationen visar att du och ditt företag tillhör de bästa i landet och att vi via den gemensamma profileringen blir en stark röst att räkna med.

Verktyg för ditt profileringsarbete finns framtagna och redo att användas. Du som är medlem men ännu inte kommit igång hittar bra stöd och råd på medlemssidorna – läs mer om profileringsaktiviteten LYFTET >>

Stort tack till dig som deltar i våra enkäter. Med hjälp av den input vi får kan vi bli ännu mer relevanta för dig och dina kollegor i redovisnings- och lönebranschen.

Text: Roland Sigbladh, Förbundsdirektör

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan