Snabbfakta

Allmän pensionsavgift

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 36 400 kronor.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.


Arbetsgivaravgifter 2019

Ålderspensionsavgift: 10,21 % Efterlevandepensionsavgift: 0,60 % Sjukförsäkringsavgift: 3,55 % Arbetsskadeavgift: 0,20 % Föräldraförsäkringsavgift: 2,60 % Arbetsmarknadsavgift: 2,64 % Allmän löneavgift: 11,62 % Summa: 31,42 % För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas. För anställda som är födda 1938 -1953 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten. Avgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.Begravningsavgiften är 0,253 %. Om du är folkbokförd i Stockholm eller Tranås kommun är avgiften 0,065 % respektive 0,24 %.

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilresor 2019

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil – diesel 6,50 kr/mil
Förmånsbil – övriga 9,50 kr/mil

Egenavgifter 2019

Födda 1954 – 28,97%
Födda 1938 – 1953 16,36%

Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång. Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78, alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21 Expansionsfondsskatten = 22 %

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kr och i vissa fall 1 250 kr.
Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.
Periodisk sammanställning: 1 250 kr.

Inkomstdeklaration lämnad

Aktiebolag och ekonomiska föreningar Övriga
Efter deklarationstidpunkten 6 250 kr 1 250 kr
Tre månader efter deklarationstidpunkten 12 500 kr 2 500 kr
Fem månader efter deklarationstidpunkten 18 750 kr

3 750 kr


Inkomstbasbelopp

2019 64 400 kr
2018 62 500 kr
2017 61 500 kr

Kostförmån 2019

Helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr
En fri måltid (lunch eller middag) 98 kr
Frukost 49 kr

Mervärdesskatt

pålägg avdrag
Tidning, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66%
Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
Övrigt 25,00% 20,00%

Prisbasbelopp

2019 46 500 kr
2018 45 500 kr
2017 44 800 kr
2016 44 300 kr
2015 44 500 kr

Skatteskala 2018 (löntagare)

Beskattningsbar inkomst Skatt inom skiktet
– 455 300 kr 32%
455 400 kr – 662 300 kr 52%
662 400 kr – 57%

Statslåneräntan 30/11

2017 0,49%
2016 0,27%
2015 0,65%

Traktamenten – inrikes 2019

Hel dag 230 kr
Halv dag 115 kr
Efter tre månader 161 kr

Konsumentprisindex

2015 2016 2017 2018
Januari 310,75 313,13 317,50 322,51
Februari 312,93 314,14 319,73 324,87
Mars 313,19 315,70 319,68 325,76
April 313,16 315,64 321,54 327,10
Maj 314,24 316,21 321,74 327,86
Juni 313,33 316,54 321,97 328,62
Juli 313,43 316,73 323,69 330,33
Augusti 312,81 316,38 323,18 329,63
September 314,06 316,91 323,62 331,14
Oktober 314,29 318,00 323,38 330,72
November 313,75 318,10 324,04
December 314,21 319,68 325,23
KPI för basår 1949 fastställs inte längre. Omräkningstalet mellan basår 1980 och basår 1949 är 5,71