Snabbfakta

Allmän pensionsavgift

År max underlag max avgift
2018 504 375 kr 35 300 kr
2017 496 305 kr 34 700  kr
2016 478 551 kr 33 500  kr

Arbetsgivaravgifter 2019

Födda 1954 – 31,48
Födda 1938 – 1953 16,36%

Egenavgifter 2019

Födda 1954 – 28,97%
Födda 1938 – 1953 16,36%

Bilresor 2019

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil – diesel 6,50 kr/mil
Förmånsbil – övriga 9,50 kr/mil

Inkomstbasbelopp

2019 64 400 kr
2018 62 500 kr
2017 61 500 kr

Kostförmån 2019

Helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr
En fri måltid (lunch eller middag) 98 kr
Frukost 49 kr

Mervärdesskatt

pålägg avdrag
Tidning, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66%
Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
Övrigt 25,00% 20,00%

Prisbasbelopp

2019 46 500 kr
2018 45 500 kr
2017 44 800 kr
2016 44 300 kr
2015 44 500 kr

Skatteskala 2018 (löntagare)

Beskattningsbar inkomst Skatt inom skiktet
– 455 300 kr 32%
455 400 kr – 662 300 kr 52%
662 400 kr – 57%

Statslåneräntan 30/11

2017 0,49%
2016 0,27%
2015 0,65%

Traktamenten – inrikes 2019

Hel dag 230 kr
Halv dag 115 kr
Efter tre månader 161 kr

Konsumentprisindex

2015 2016 2017 2018
Januari 310,75 313,13 317,50 322,51
Februari 312,93 314,14 319,73 324,87
Mars 313,19 315,70 319,68 325,76
April 313,16 315,64 321,54 327,10
Maj 314,24 316,21 321,74 327,86
Juni 313,33 316,54 321,97 328,62
Juli 313,43 316,73 323,69 330,33
Augusti 312,81 316,38 323,18 329,63
September 314,06 316,91 323,62 331,14
Oktober 314,29 318,00 323,38 330,72
November 313,75 318,10 324,04
December 314,21 319,68 325,23
KPI för basår 1949 fastställs inte längre. Omräkningstalet mellan basår 1980 och basår 1949 är 5,71